Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Srovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML Křtiny
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDF0 / --
--
2.
BP
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
0 / 2
--
3.
DPStabilizace břehů nádrže v lesní tratiŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / 2--
4.
DPStabilizace břehů nádržíŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-IVKP
LDF
0 / 1--
5.BP
Stabilizace břehů údolní nádrže Letovice
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDF
0 / 1
--
6.
BP
Stabilizační prvky v říčním korytě
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF0 / 2--
7.
DPStudie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšeníÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
8.DPStudie malé vodní nádrže v oboře SokolniceÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
LDF1 / 1 Kilián, V.
9.
BP
Studie návrhu revitalizace vybranného tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / 2
--
10.
BP
Studie pramenných vývěrů
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
0 / --
--
11.
BP
Studie protipovodňových opatření na vybrané lokalitě
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF0 / 2
--
12.
BP
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obce
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDFprohlížet
1 / 2
Martinek, P.
13.
DPStudie rekonstrukce lesní cesty
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
0 / 1
--
14.
BP
Studie revitalizace malé vodní nádrže
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFprohlížet0 / ----
15.
DPStudie revitalizace vybraného vodního tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI
LDF
0 / 2
--
16.
BP
Studie revitalizačních opatření na vodním toku
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / 1
--