Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Posouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
2.DisP
Posouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádrží
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
LDF0 / 2--
3.DP
Problematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy, polesí Vranov -
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
LDF
0 / --
--
4.DPProblematika jezdecké turistiky a návrh hipoturistických tras na ŠLP Masarykův les Křtiny.Hrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
5.DPProjekt segmentu dřevinné vegetace v krajiněÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDFprohlížet0 / ----
6.
DPProjekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleněKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / ----
7.
DPProjekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleněKupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
8.BP
Příprava podkladů pro komplexní pozemkové úpravy vybraného katastru Královéhradecka.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDF0 / --
--
9.BP
Příprava podkladů pro projekt, nebo studii v oblasti projektování a funkcí dřevinné vegetace v krajině, ozeleňování, realiazci ÚSES, rekultivace, udržby zeleně atp.
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
10.
DP
půdní vestavbaKotásková, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
LDF
0 / 2
--