Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
2.
DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
3.DisPAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet
0 / --
--
4.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
LDF
prohlížet0 / 1
--
5.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Fialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / 3--
6.
DisP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ--LDF
0 / 2
--