Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
2.
DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--
3.
DisP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
0 / --
--
4.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
LDFprohlížet
0 / 1
--
5.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJLDFprohlížet
0 / 3
--
6.
DisP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
7.DisPDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTION
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
0 / 2
--
8.
BPDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
9.DPDokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
10.
DisP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Schneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet
0 / 3
--
11.
DisP
Free topicFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet0 / 1--
12.
DisP
Free topic
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
13.
DPHistorický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Hrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
14.
BP
Historie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
15.
BPHodnocení odkových poměrů na vybraném povodíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
0 / 3
--
16.
DP
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--MENDELUprohlížet
0 / 3
--
17.
DisP
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDFprohlížet0 / 3--
18.DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Kotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--LDFprohlížet0 / 2
--
19.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI
LDF
0 / 1--
20.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
prohlížet0 / 1
--
21.
DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Vranov
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI
LDF
prohlížet0 / 1--
22.
DPKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDFprohlížet0 / 2
--
23.
BP
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
Ševelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
24.
BP
Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
0 / --
--
25.
DisPMožnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GISSchneider, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDFprohlížet0 / ----
26.
DP
Možnosti propagace zámku Křtiny
Fialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI
LDF
prohlížet
0 / 1
--
27.
BPMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFprohlížet0 / 3--
28.
DP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--LDFprohlížet
0 / 3
--
29.
DisP
NÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
LDF
prohlížet
0 / 1
--
30.
DP
Návrh dvougeneračního rodinného domu
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
31.
DP
Návrh malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFprohlížet
1 / --
Lásková, J.
32.
DP
Návrh nebo obnova naučné stezky
Fialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
--LDF
0 / 2
--
33.
DP
Návrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno Chrlice
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
LDFprohlížet
0 / 1
--
34.
DP
Návrh rekonstrukce malé vodní nádržeÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
LDF
prohlížet
0 / --
--
35.
BPNávrh rekonstrukce vybrané MVNÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDFprohlížet
0 / --
--
36.
DisP
Návrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádrží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOKLDFprohlížet0 / --
--
37.BPNávrh stabilizacde břehového území nádržeÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF0 / 2
--
38.DPNávrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž BrnoÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDF0 / 2
--
39.
BP
Návrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / 1
--
40.
DPNávrh úpravy vybraného úseku vodního tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / --
--
41.
DP
Návrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu , Ševelová, L.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / 1
--
42.DisPOptimalizace lesní cestní sítě v měnících se způsobech hospodaření v lesíchÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOKLDFprohlížet
0 / --
--
43.DP
Optimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
44.
DP
Optimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLP
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDF
0 / --
--
45.
DP
Optimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno ChrliceÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF0 / 1
--
46.BPPosouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
47.
DisPPosouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádržíŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
LDFprohlížet0 / 2--
48.DP
Problematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy, polesí Vranov -
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
LDF
0 / --
--
49.
DP
Problematika jezdecké turistiky a návrh hipoturistických tras na ŠLP Masarykův les Křtiny.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF0 / ----
50.
DPProjekt segmentu dřevinné vegetace v krajině
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
51.
DP
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDF0 / ----
52.
DP
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
53.BPPříprava podkladů pro komplexní pozemkové úpravy vybraného katastru Královéhradecka.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFprohlížet
0 / --
--
54.
BP
Příprava podkladů pro projekt, nebo studii v oblasti projektování a funkcí dřevinné vegetace v krajině, ozeleňování, realiazci ÚSES, rekultivace, udržby zeleně atp.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
55.
DP
půdní vestavba
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAVLDFprohlížet
0 / 2
--
56.DPRecreational potential of the area - for EUFO
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFOLDFprohlížet0 / 3--
57.DP
Revitalizace vodního toku - DP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF0 / 2--
58.
DP
Srovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
59.
BP
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
60.
DP
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--
61.
DP
Stabilizace břehů nádrží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-IVKP
LDF
prohlížet
0 / 1
--
62.
BP
Stabilizace břehů údolní nádrže Letovice
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDF0 / 1--
63.
BP
Stabilizační prvky v říčním korytě
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
64.
DP
Studie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšeníHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
LDF
prohlížet0 / ----
65.DP
Studie malé vodní nádrže v oboře Sokolnice
Pelikán, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
1 / 1
66.
BP
Studie návrhu revitalizace vybranného toku
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF0 / 2
--
67.
BP
Studie pramenných vývěrů
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
0 / --
--
68.
BP
Studie protipovodňových opatření na vybrané lokalitě
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
prohlížet0 / 2
--
69.
BP
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obceÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
1 / 2 Martinek, P.
70.DPStudie rekonstrukce lesní cestyPelikán, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDFprohlížet0 / 1
--
71.
BP
Studie revitalizace malé vodní nádržeMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
72.DPStudie revitalizace vybraného vodního toku
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
LDF
prohlížet
0 / 2
--
73.BPStudie revitalizačních opatření na vodním tokuÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / 1
--
74.DPÚprava břehového území štěrkovny HulínŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
0 / 2
--
75.
BP
Úprava břehového území štěrkovny HulínŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--LDF0 / 2
--
76.
DP
Úprava vodního tokuŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
prohlížet0 / 1--
77.
BP
Úprava vybraného úseku vodního tokuŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
78.
DisPVlastní témaŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDFprohlížet1 / -- Fernandez Arias, P.
79.
DisP
Vlastní témaŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
LDF
0 / --
--
80.DisPVliv výstavby a provozu SINGLETRAIL Moravský kras na poškození okolních dřevinÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet
0 / 1
--
81.DisPVodní bilance pahorkatinných lesních mikropovodí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet0 / --
--
82.
DisP
Volné téma
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
--
D-KRAJ-TOK
LDFprohlížet2 / -- Kupská, M.
Hemr, O.
83.
BP
Volné téma
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 3--
84.
DP
Volné téma
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
85.
DisP
Volné témaHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
D-KRAJ-TOK
LDFprohlížet0 / --
--
86.DisPVolné vlastní téma
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOKLDF
0 / 1
--
87.
DP
Vyhodnocení srážko-odtokového procesu na vybraném lesním mikropovodí na území ŠLP ML Křtiny
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
LDF
0 / ----
88.
DP
Výstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků ŠLP ML Křtiny v posledních 20ti letechÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-LI
N-KI
N-EUFO
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
89.
BP
Výstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků za uplynulých 20 let na území ŠLP KřtinyHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFprohlížet0 / --
--
90.
DPZasíťování lesních pozemků na území ŠLP Křtiny v návaznosti na věcná břemenaHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
91.
BP
Zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek na ŠLP Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ--
LDF
0 / 1
--