Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI, N-NILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
2.DPAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
3.DPAnalýza inovačního potenciálu ve vybraném odvětvím v ČR ( odvětví v souladu se zaměřením na obor studia)Riederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
4.BPAnalýza marketingového prostředí vybraného podniku.Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV, B-NABLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
5.DPAnalýza nástrojů controllingu v lesním podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LILDFPodrobnosti tématu0 / 3--
6.DisPAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
7.DPAnalýza procesu Národního lesnického programuVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
8.BPAnalýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
9.BPAnalýza přístupů a současné praxe hodnocení a oceňování dřevin mimo lesBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
10.BPAnalýza specifických rysů a nástrojů komunikace na business trzíchBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
11.DPAnalýza specifických rysů a nástrojů komunikace na business trzích ( průmyslových trzích) se zaměřením na lesnicko - dřevařský sektorBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
12.BPAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 6--
13.BPAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV, B-KRAJ, B-STAVB-DREV-DREV, B-KRAJ-KRAJ, B-STAV-STAVLDFPodrobnosti tématu1 / 1 Totek, J.
14.BPAnalýza významu lesnictví v podmínkách národního hospodářství České republikyPecháček, O.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu0 / ----
15.BPAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / ----
16.DisPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti tématu1 / 2 Michal, J.
17.BPCenové porovnání roubených stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
18.BPCenové porovnání srubových stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
19.DPCírkevní lesní majetky na území ČR do roku 1948Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
20.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 5--
21.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
22.DPControlling investičního projektu lesní školkařské výrobyŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
23.BPDaňové zatížení dřevařských podnikůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREVLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
24.BPDaňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
25.DPDiferenciace práv a povinností vlastníků lesů podle druhu vlastnictví ve Spolkové republice NěmeckoFlora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
26.DPDosavadní zkušenosti z procesu restituce lesních majetků církvíFlora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
27.BPEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
28.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LIM-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
29.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
30.BPEkologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaMichal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV, B-NAB, B-STAVB-DREV-DREV, B-NAB-TVN, B-STAV-STAVLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
31.DisPEkonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
32.BPEkonomická efektivnost výchovy lesních porostůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / ----
33.BPEkonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
34.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 3--
35.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu1 / 3 Dyba, L.
36.DPEkonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
37.DPEkonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI, N-LIN-KI-KI, N-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
38.DPEkonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
39.DPEkonomické aspekty pěstování třešně ptačí (Prunus avium /L./ L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI, N-LIN-KI-KI, N-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
40.DPEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DIMENDELUPodrobnosti tématu0 / 3--
41.BPEkonomické aspekty realizace sadových úprav Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
42.BPEkonomické aspekty řezu a výsadby dřevinBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
43.BPEkonomické aspekty údržby zeleně ve městech a obcíchBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
44.DPEkonomické aspekty využívání dendromasy pro energetické účely Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
45.DPEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
46.BPEkonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeniVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
47.DPEnvironmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
48.DPEnvironmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
49.DPFinanční analýza nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
50.DPHistorický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnostiLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 3--
51.DPHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
52.DisPHodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateliŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
53.DPHodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
54.DisPIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
55.BPKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 3--
56.BPKalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 3--
57.BPKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREVLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
58.BPKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
59.DPKoncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAVN-STAV-STAVLDFPodrobnosti tématu0 / 3--
60.DisPKvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
61.BPLesnické projekty jako předmět veřejné podpory v rámci programu LEADERMatějíček, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu0 / ----
62.DPLHP/LHO jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníMatějíček, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
63.DPManažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
64.BPMarketingová strategie firmyMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
65.DPMarketingová strategie nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
66.BPMarketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / 3--
67.DPMarketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 12--
68.BPMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 12--
69.DisPMonetární nástroje v lesním hospodářstvíŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
70.BPMožnost financování podniku využitím dotací v rámci programového období 2014 - 2020Riederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
71.DPMožnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
72.BPMožnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
73.DisPNáhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesaŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
74.BPNávrh dodacího/odvozního lístku ve vtahu dřevozpracovatel, dodavatel a legislativní nařízení ČR, EUBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
75.DPNávrh dodacího/odvozního lístku ve vtahu dřevozpracovatel, dodavatel a legislativní nařízení ČR, EUBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
76.DPNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI, N-LIN-DI-DI, N-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
77.BPNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
78.DPNávrh marketingové strategie lesního (dřevařského) podnikuBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
79.BPNávrh podnikatelského plánu pro zahájení podnikaní v oboru souvisejícím se studiem studentaRiederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
80.BPNávrh systému řízení pohledávek v dřevařském podnikuRiederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
81.BPNávrh systému řízení zásob v dřevařském podnikuRiederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
82.DPObvyklé náklady a ceny pěstebních prací Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu1 / 3 Šťastný, T.
83.DPObvyklé náklady a ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 3--
84.DPOdpovědnost vlastníka lesa za škody vzniklé návštěvníkům lesů po účinnosti nového občanského zákoníku Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
85.DPOdpovědnost vlastníka lesa za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí po účinnosti nového občanského zákoníku Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
86.DPOptimalizace právního postavení vlastníka lesa z hlediska uplatňování a vymáhání škod způsobených zvěří Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
87.DisPOptimalizce klíčových procesů v podnicích DZPSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
88.DPPodnikatelský plán na založení drobného podnikuMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
89.BPPorovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobemBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
90.DPPorovnání ekonomických nákladů u komplexní výroby dříví na odvozním místě Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LILDFPodrobnosti tématu0 / ----
91.BPPorovnání ekonomických nákladů u komplexní výroby dříví na odvozním místě Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / ----
92.BPPorovnání finančních nákladů jednotlivých systémů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV, B-STAVB-DREV-DREV, B-STAV-STAVLDFPodrobnosti tématu0 / 3--
93.DPPosouzení informačního systému obchodní společnostiBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
94.DPPracovní hodnoty studentů lesnických oborůAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
95.BPPracovní migrace cizinců v oblasti lesnictvíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
96.DPProblematika výnosového hospodaření ve vybraných příměstských lokalitách Lesů města Brno Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LIM-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / ----
97.DPPrognóza lesnictví ČRVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
98.BPProjekt návrhu lesnické naučné stezkyLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LES, B-LES-TROPLDFPodrobnosti tématu1 / 3 Lang, J.
99.DPProvoz vlastní třídící linky vs. nákup tříděné hmoty, v podmínkách výrobního závodu aglomerovaných materiálů na bázi dřevaBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DILDFPodrobnosti tématu0 / ----
100.BPPřehled a využívání internetových databází při oceňování lesních pozemků, porostů, škod a v oboru ochrana přírodyBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
101.DPPřehled vývoje lesů v působnosti VLS ČR, s.p., divize Plumlov (1936-2012) Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LILDFPodrobnosti tématu0 / ----
102.BPPřehled vývoje lesů v působnosti VLS ČR, s.p., divize Plumlov (1936-2012) Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / ----
103.DisPPřínos dřevostaveb pro trvale udržitelný rozvojHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
104.DPPřínosy vybraného klastru v kontextu zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti podnikatelských subjektůRiederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
105.BPPublic relations arboristické firmyBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
106.DPRámcové makroekonomické podmínky v ČR a postavení lesního hospodářství v národním hospodářství od roku 2003 do roku 2013Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
107.DPRámcové makroekonomické podmínky v ČR a postavení lesního hospodářství v národním hospodářství od roku 1993 do roku 2002Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
108.BPRentabilita hospodaření státních podniků v lesním hospodářstvíPecháček, O.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu0 / ----
109.BPSociální zodpovědnost podniků v lesnictví a dřevařstvíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
110.DisPSocioekonomické dopady rozšiřování bezzásahových zón v národních parcíchHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
111.DPStanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LILDFPodrobnosti tématu0 / ----
112.DPStrategická analýza vybraného odvětví v ČR (mohou být i jiné země)Riederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
113.DPStrategicky orientované manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
114.DPSystém hodnocení dodavatelů dřevozpracujícího podniku v regionu ČR, SK, HU, ATHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
115.BPSystém hodnocení dodavatelů dřevozpracujícího podniku v regionu ČR, SK, HU, ATHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
116.BPŠkody zvěří v lesních porostech LS Rychtářov a návrh opatření na jejich sníženíBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / ----
117.DPŠkody zvěří v lesních porostech LS Rychtářov a návrh opatření na jejich sníženíBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LILDFPodrobnosti tématu0 / ----
118.DPThe Assessment of Socio-economic Functions of European ForestsHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
119.DPThe business plan for the establishment of small businessMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti tématu0 / 5--
120.DPThe business plan for the establishment of small businessMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
121.DPThe economic aspects of wild cherries silviculture (Prunus avium /L./ L.) in the Czech RepublicHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
122.DPThe marketing strategy of the companyMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti tématu0 / 5--
123.DPThe marketing strategy of the companyMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
124.DPTržní ceny lesních pozemků v zemích EUZádrapa, R.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LIM-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / ----
125.DPTvorba a praktická implementace nové informační strategie lesnického (dřevařského) podnikuBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
126.DPTvorba a využívání kapitálu vybraných nábytkářských podniků Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
127.DPTvorba jednotkových cen u roubených domůLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAVN-STAV-STAVLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
128.DPTvorba jednotkových cen u srubových domůLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAVN-STAV-STAVLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
129.DPÚhrada újmy na lesním hospodařeníBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LIM-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
130.DisPVlastní témaVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZLDFPodrobnosti tématu0 / ----
131.DisPVlastní témaHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti tématu3 / -- Bamwesigye, D.
Klein, P.
Doli, A.
132.DPVliv ekologických daní na společnostHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
133.DPVyhodnocení efektivnosti prodeje dříví na lokalitě P v porovnání s prodejem sortimentů na lokalitě OM.Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LIM-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
134.DPVyhodnocení ochrany přírodních zdrojůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
135.BPVyhodnocení sociálně ekonomické funkce chráněných územíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
136.BPVyhodnocení sociálně ekonomické funkce lesůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / ----
137.DPVýpočet rentability provozu odvozní soupravy s HR, vlastnictví vs. službyBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
138.DPVyužití environmentálního manažerského účetnictví v podnikovém řízeníHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
139.BPVyužití proximity marketingu v dřevozpracujícím průmysluKališová, I.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
140.DPVývoj cen lesních hospodářských plánů na území ČR od roku 1993 do roku 2002Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
141.DPVývoj cen lesních hospodářských plánů na území ČR od roku 2003 do roku 2013Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
142.DPVýznam lesního hospodářství v rámci národního hospodářství ČRVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
143.DPZhodnocení ekonomické stránky hospodaření lesního majetkuLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / 3--
144.DPZhodnocení public relations aktivit v lesnictví v České republiceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 3--
145.DPZkvalitnění (inovace) marketingového plánu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
146.BPZměny ve vlastnictví lesů v zemích EU mezi lety cca 1990 a cca 2010Zádrapa, R.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu0 / ----
147.BPZpracování hodnocení funkcí lesů podle metodiky Vyskot a kol.Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--