Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DPAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
2.DPAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
3.
DisP
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DP
Analýza procesu Národního lesnického programu
Vala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BPAnalýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NABB-NAB-TVN
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
6.
BP
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 6
--
8.
BP
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
9.
DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
10.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
11.
BP
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.DisP
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Michal, J.
13.
BP
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 5--
14.
BPCenové porovnání roubených stavebÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
15.
BP
Cenové porovnání srubových stavebLenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
16.
DP
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI
N-DI
N-DI
N-STAV
N-TMZD
N-DI-PRV
N-DI-NVD
N-DI-DI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
17.
DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
18.
DP
Communication and public relations in forestry
Meňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
19.
BP
Daňové zatížení dřevařských podnikůÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
20.
BP
Daňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.
BP
Efektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DP
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Březina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
M-LIN
M-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
23.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
24.
BP
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaMichal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
25.
DP
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
26.
DisP
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředí
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
27.
BP
Ekonomická efektivnost výchovy lesních porostů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.
BPEkonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
BP
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
30.
BP
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
31.
DP
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
32.
DP
Ekonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
33.
DPEkonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
34.
DPEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 3
--
35.DP
Ekonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu Židlochovice
Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
36.
DP
Ekonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)Pospíšil, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.DP
Ekonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml Křtiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
BP
Ekonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeni
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
39.
DPEnvironmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
DP
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
41.
DP
Finanční analýza nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
42.DP
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnosti
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
43.
DP
Hodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
44.
DisP
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateli
Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
DP
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
46.
DisP
Integrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismu
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
47.
BP
Kalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
48.
BP
Kalkulační nákladové ceny těžebních prací
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
49.
BPKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
50.
DP
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
51.BPKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
52.
DPKoncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
53.
DisP
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
54.
DP
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodování
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LSNI
N-EUFO-EUFO
--
--
LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
DP
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
56.
BPMarketingová strategie firmyMeňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / --
Pejčochová, P.
57.DPMarketingová strategie nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
58.
BP
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
59.
DPMarketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 12--
60.
BP
Marketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 12
--
61.
DisP
Monetární nástroje v lesním hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
DP
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
63.
BP
Možnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
64.
DisP
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesa
Šafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1 Odvárka, Z.
65.
DP
Návrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-DI
N-LI-LI
N-DI-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
66.DP
Návrh nové marketingové koncepce formou implementace inovativních prvků v nábytkářské firmě.
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DSGN
N-NI
N-NI
N-NI
N-DSGN-DSGN
N-NI-NI
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
67.
DPNávrh podnikových normativů přirozených úbytků surového dříví v důsledku skladováníŠafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-TMZD
N-LI-LI
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
68.
DP
Obvyklé náklady a ceny pěstebních prací Vala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
69.DP
Obvyklé náklady a ceny těžebních prací
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
70.
DisP
Optimalizce klíčových procesů v podnicích DZP
Sujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
71.
DP
Podnikatelský plán na založení drobného podniku
Meňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / -- Charvát, Z.
72.DPPodnikatelský projekt založení podnikatelského subjektu obchodujícího s komponenty pro výrobu nábytkuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
73.
BP
Porovnání finančních nákladů jednotlivých systémů dřevostaveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
74.
BP
Porovnání nákladů a přínosů jednotlivých výrobních a ekonomických softwarů v LH
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
75.
DP
Pracovní hodnoty studentů lesnických oborů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
BP
Pracovní migrace cizinců v oblasti lesnictvíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
77.
DP
Praktický controlling v lesním a dřevozpracujícím podniku
Šafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-TMZD
N-LI
--
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
78.DPProblematika biologického odpadu jako záboru lesní půdyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
79.
DP
Problematika externalit v kontextu lesního hospodářstvíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
80.
DP
Problematika výnosového hospodaření ve vybraných příměstských lokalitách Lesů města Brno
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
M-LIN
M-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
81.DP
Prognóza lesnictví ČR
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
82.BP
Projekt návrhu lesnické naučné stezky
Lenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / 3
Lang, J.
83.
DP
Přehled a možnosti využívání internetových databází při oceňování lesa, dřevin, a škod na nichHolušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KJNI
N-LI
N-EUFO
--
N-LI-LI
N-EUFO-EUFO
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
DP
Přehled a možnosti využívání internetových databází při oceňování lesních lesa, dřevin, a škod na nichHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-KJNI
N-LI
N-EUFO-EUFO
--
N-LI-LI
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
DisP
Přínos dřevostaveb pro trvale udržitelný rozvoj
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
86.
DP
Rámcové makroekonomické podmínky v ČR a postavení lesního hospodářství v národním hospodářství od roku 1993 do roku 2002
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
87.
DP
Role sdružování vlastníků lesa ve venkovských oblastech a podpora procesu sdružováníÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
88.
DP
Sestavení katalogu kompetentních osob a odpovídajících právních předpisů v oblasti povolování těžby dřeva států s nejvetším vývozem dřeva do Evropské Unie.Vašíček, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
89.
BP
Sociální zodpovědnost podniků v lesnictví a dřevařstvíAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
90.
DP
Socioekonomická studie využití území k rekreaci
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
91.
DisP
Socioekonomické dopady rozšiřování bezzásahových zón v národních parcích
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
92.
DP
Stanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
93.DP
Stanovení výše pachtovného/nájemného u pronajatých lesních majetků
Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
94.DPStrategicky orientované manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
95.
DP
The Assessment of Socio-economic Functions of European Forests
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
96.
DP
The business plan for the establishment of small businessMeňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
97.
DP
The business plan for the establishment of small business
Meňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
98.DPThe economic aspects of wild cherries silviculture (Prunus avium /L./ L.) in the Czech RepublicHolušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
99.
DP
The marketing strategy of the company
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
100.
DP
The marketing strategy of the company
Meňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
101.
DPTransformace rekreačních funkcí lesa do podoby komerčně poskytovaných rekreačních služebHolušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KJNI
N-LSNI
--
--
--
LI
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
102.
DPTvorba jednotkových cen u roubených domůLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
103.DPTvorba jednotkových cen u srubových domů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
104.
DisPVlastní téma
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDFPodrobnosti tématu
3 / --
105.
DisP
Vlastní téma
Vala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
106.
DP
Vliv certifikovaného řeziva FSC a PEFC na prodejnost produktů KVH/BSH
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
N-TMZD
N-DI-DI
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
107.
DP
Vliv finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity na ekonomiku lesních majetků dle velikosti a typu vlastnictví
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
108.
DP
Vliv kůrovcové kalamity na ekonomiku lesních majetků
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
109.
DP
Vliv příspěvků dle NV 30/2014 na ekonomiku lesních majetků dle velikosti a typu vlastnictví
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
110.BP
Vyhodnocení aktivit lesní pedagogiky u vybraného lesního majetku
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
111.
DP
Vyhodnocení efektivnosti prodeje dříví na lokalitě P v porovnání s prodejem sortimentů na lokalitě OM.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LINM-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
112.BP
Vyhodnocení nasazení podnikového informačního systému u vybraného lesního majetku
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
113.DPVyhodnocení ochrany přírodních zdrojůHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
BP
Vyhodnocení sociálně ekonomické funkce chráněných území
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.BP
Vyhodnocení sociálně ekonomické funkce lesů
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
116.
DP
Využití environmentálního manažerského účetnictví v podnikovém řízeníÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
117.
DP
Vývoj cen lesních hospodářských plánů na území ČR od roku 1993 do roku 2002
Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
DP
Význam lesního hospodářství v rámci národního hospodářství ČR
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
119.BPVýznam soutěže YPEF pro zlepšení image a public relations lesnického sektoru
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
120.
DP
Zhodnocení ekonomické stránky hospodaření lesního majetku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
121.
BP
Zhodnocení externalit využívání krajiny pro rekreaciÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
122.DP
Zhodnocení public relations aktivit v lesnictví v České republice
Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
123.
DP
Zkvalitnění (inovace) marketingového plánu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--