Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Analýza finanční stability vybraného podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
2.DP
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
----LDFprohlížet
0 / 2
--
3.DisP
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
----LDF0 / 1--
4.
DP
Analýza procesu Národního lesnického programu
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF0 / 1
--
5.
BPAnalýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
0 / 1
--
6.BP
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
7.
BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------
LDF
prohlížet0 / 6--
8.
BPAnalýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
9.DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
10.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
11.
BP
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
----LDF
0 / --
--
12.
DisP
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG--
--
LDF
prohlížet
1 / 2
Michal, J.
13.BPAukce dříví jako obchodní příležitostPospíšil, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / 5
--
14.
BP
Cenové porovnání roubených staveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAVB-STAV-STAV
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
15.BPCenové porovnání srubových staveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
0 / 2
--
16.
DP
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
N-DI
N-DI
N-STAV
N-TMZD
N-DI-PRV
N-DI-DI
N-DI-NVD
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
17.
DP
Communication and public relations in forestry
Meňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 5
--
18.
DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--LDF0 / 5--
19.BPDaňové zatížení dřevařských podnikůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
20.
BP
Daňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
21.BPEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
22.
DP
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LIN
M-LI-LI
--LDF0 / 1
--
23.
DP
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI
N-KI-KI
--
LDF
0 / 1
--
24.BPEkologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
LDF
0 / 1
--
25.
DP
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
26.
DisP
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředí
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
0 / 2
--
27.
BP
Ekonomická efektivnost výchovy lesních porostů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
28.
BP
Ekonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostů
Vala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 2
--
29.BP
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
30.
BP
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / 3
--
31.
DPEkonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDF
0 / 2
--
32.DP
Ekonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
33.
DP
Ekonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy Buchlovice
Holušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 2
--
34.
DP
Ekonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 3
--
35.DPEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 2--
36.
DP
Ekonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 2
--
37.
DP
Ekonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml KřtinyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
38.
BP
Ekonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeni
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / 2--
39.
DP
Environmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------LDFprohlížet
0 / 2
--
40.
DP
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--LDF0 / 2--
41.
DP
Finanční analýza nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
42.
DP
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnosti
Lenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
0 / 3
--
43.
DP
Hodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
----
LDF
prohlížet0 / 2--
44.
DisP
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateli
Šafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG--
--
LDF0 / 1
--
45.
DP
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
46.
DisP
Integrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
0 / 2
--
47.
BP
Kalkulační nákladové ceny pěstebních prací
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / 3--
48.
BP
Kalkulační nákladové ceny těžebních prací
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet
0 / 3
--
49.
BP
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
50.
DP
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2
--
51.BP
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------
LDF
0 / --
--
52.
DPKoncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
0 / 3
--
53.DisP
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDF
prohlížet0 / 1--
54.
DP
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodování
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LSNI
N-EUFO-EUFO
--
--
LI
LDFprohlížet0 / 1--
55.
DP
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--LDF
0 / 2
--
56.
BP
Marketingová strategie firmy
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
LDF1 / --
57.
DP
Marketingová strategie nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
58.BP
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb
Lenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
MENDELU0 / 3--
59.
DPMarketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------
LDF
0 / 12--
60.BPMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 12--
61.
DisPMonetární nástroje v lesním hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
0 / 1
--
62.
DP
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
63.BPMožnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
64.
DisP
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesaŠafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
prohlížet1 / 1
65.
DP
Návrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexu
Šafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-DI
N-LI-LI
N-DI-DI
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
66.
DP
Návrh nové marketingové koncepce formou implementace inovativních prvků v nábytkářské firmě.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DSGN
N-NI
N-NI
N-NI
N-DSGN-DSGN
N-NI-NI
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
67.
DP
Návrh podnikových normativů přirozených úbytků surového dříví v důsledku skladování
Šafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-TMZD
N-LI-LI
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
68.
DP
Obvyklé náklady a ceny pěstebních prací
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 3
--
69.
DPObvyklé náklady a ceny těžebních pracíVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet
0 / 3
--
70.
DisP
Optimalizce klíčových procesů v podnicích DZPSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ
--
LDFprohlížet0 / 1
--
71.
DP
Podnikatelský plán na založení drobného podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
1 / --
Charvát, Z.
72.
DP
Podnikatelský projekt založení podnikatelského subjektu obchodujícího s komponenty pro výrobu nábytku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
0 / 2
--
73.
BP
Porovnání finančních nákladů jednotlivých systémů dřevostaveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
LDFprohlížet0 / 3--
74.BP
Porovnání nákladů a přínosů jednotlivých výrobních a ekonomických softwarů v LH
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
75.
DPPracovní hodnoty studentů lesnických oborůAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1--
76.
BP
Pracovní migrace cizinců v oblasti lesnictvíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----LDFprohlížet1 / 1
77.
DP
Praktický controlling v lesním a dřevozpracujícím podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-TMZD
N-LI-LI
--
--
--
LDF0 / 2--
78.
DP
Problematika biologického odpadu jako záboru lesní půdyMeňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / ----
79.
DP
Problematika externalit v kontextu lesního hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
80.
DP
Problematika výnosového hospodaření ve vybraných příměstských lokalitách Lesů města Brno Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
M-LIN
M-LI-LI--
LDF
0 / ----
81.DP
Prognóza lesnictví ČR
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
--
--
LDF
0 / 2
--
82.
BP
Projekt návrhu lesnické naučné stezkyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDFprohlížet
1 / 3
83.
DPPřehled a možnosti využívání internetových databází při oceňování lesa, dřevin, a škod na nich
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KJNI
N-LI
N-EUFO
--
N-LI-LI
N-EUFO-EUFO
--
--
--
LDF0 / 1
--
84.DP
Přehled a možnosti využívání internetových databází při oceňování lesních lesa, dřevin, a škod na nich
Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-KJNI
N-LI
N-EUFO-EUFO
--
N-LI-LI
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
85.
DisP
Přínos dřevostaveb pro trvale udržitelný rozvojÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----
LDF
0 / 2
--
86.
DP
Rámcové makroekonomické podmínky v ČR a postavení lesního hospodářství v národním hospodářství od roku 1993 do roku 2002
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
87.
DP
Role sdružování vlastníků lesa ve venkovských oblastech a podpora procesu sdružování
Meňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
88.
DP
Sestavení katalogu kompetentních osob a odpovídajících právních předpisů v oblasti povolování těžby dřeva států s nejvetším vývozem dřeva do Evropské Unie.
Vašíček, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
89.
BP
Sociální zodpovědnost podniků v lesnictví a dřevařství
Abramuszkinová Pavlíková, E.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
90.DP
Socioekonomická studie využití území k rekreaci
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
91.DisP
Socioekonomické dopady rozšiřování bezzásahových zón v národních parcích
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
0 / 2
--
92.
DP
Stanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářství
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
--
--
LDF
0 / --
--
93.
DP
Stanovení výše pachtovného/nájemného u pronajatých lesních majetkůÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDF
0 / 2
--
94.
DP
Strategicky orientované manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
--
--LDF
0 / 2
--
95.
DP
The Assessment of Socio-economic Functions of European Forests
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO----LDFprohlížet0 / 2
--
96.
DP
The business plan for the establishment of small business
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO----LDFprohlížet0 / 5
--
97.
DP
The business plan for the establishment of small business
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------
LDF
prohlížet
0 / 5
--
98.
DP
The economic aspects of wild cherries silviculture (Prunus avium /L./ L.) in the Czech Republic
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
99.
DPThe marketing strategy of the companyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------
LDF
0 / 5--
100.DP
The marketing strategy of the company
Meňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO--
--
LDF
0 / 5
--
101.
DP
Transformace rekreačních funkcí lesa do podoby komerčně poskytovaných rekreačních služebÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KJNI
N-LSNI
--
--
--
LI
LDF
0 / 2--
102.
DPTvorba jednotkových cen u roubených domůLenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAVN-STAV-STAV
--
LDF
0 / 2
--
103.
DP
Tvorba jednotkových cen u srubových domů
Lenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAVN-STAV-STAV--
LDF
0 / 2
--
104.
DisP
Vlastní téma
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
prohlížet3 / -- Bamwesigye, D.
Klein, P.
Doli, A.
105.
DisP
Vlastní témaVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNGD-EMNG-EMOPZ
--
LDF
0 / ----
106.
DP
Vliv certifikovaného řeziva FSC a PEFC na prodejnost produktů KVH/BSH
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
N-TMZD
N-DI-DI
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
107.
DP
Vliv finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity na ekonomiku lesních majetků dle velikosti a typu vlastnictví
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
108.
DP
Vliv kůrovcové kalamity na ekonomiku lesních majetkůÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDF0 / 3
--
109.
DPVliv příspěvků dle NV 30/2014 na ekonomiku lesních majetků dle velikosti a typu vlastnictvíLenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
110.BP
Vyhodnocení aktivit lesní pedagogiky u vybraného lesního majetku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
111.
DP
Vyhodnocení efektivnosti prodeje dříví na lokalitě P v porovnání s prodejem sortimentů na lokalitě OM.
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
M-LIN
M-LI-LI--LDF
0 / 1
--
112.BP
Vyhodnocení nasazení podnikového informačního systému u vybraného lesního majetku
Lenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------LDFprohlížet
0 / --
--
113.
DP
Vyhodnocení ochrany přírodních zdrojů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
114.
BP
Vyhodnocení sociálně ekonomické funkce chráněných území
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF
0 / 1--
115.
BP
Vyhodnocení sociálně ekonomické funkce lesů
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF0 / ----
116.DP
Využití environmentálního manažerského účetnictví v podnikovém řízení
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2--
117.
DP
Vývoj cen lesních hospodářských plánů na území ČR od roku 1993 do roku 2002Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / 1
--
118.
DP
Význam lesního hospodářství v rámci národního hospodářství ČRÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
119.
BP
Význam soutěže YPEF pro zlepšení image a public relations lesnického sektoruÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
120.
DP
Zhodnocení ekonomické stránky hospodaření lesního majetku
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 3
--
121.BPZhodnocení externalit využívání krajiny pro rekreaciHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJN
--
--LDFprohlížet0 / 2
--
122.
DP
Zhodnocení public relations aktivit v lesnictví v České republice
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
123.
DP
Zkvalitnění (inovace) marketingového plánu nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--