Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | E | F | G | J | K | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
2.
BP
Australská „ovčí“ kampaň
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 2
--
3.BP
British foreign policy in India after World War II.
Novák, P.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
4.
DP
Czech Expats in PeruHorák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-MTSA
N-MTSA-MRSA
GDEFRRMS0 / 1
--
5.BP
Czech Expats in South America
Horák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSAGDFRRMSprohlížet0 / 1
--
6.
BP
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout EuropeÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
7.
BP
Ekokriticismus v britské literatuře
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
8.
DP
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenoménÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
9.
BP
Fauna a flora v umění Slovanů,
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
10.
BPFauna a flora v umění Slovanů,
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 2
--
11.
BP
Gender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencí
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / --
--
12.
DP
Genderová politika v ČR
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
13.
BP
Jazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
14.
BPKoncepce Střední EvropyŘehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
15.
BP
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Růžek, A.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
16.BP
Návrh klastrové politiky v regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMSprohlížet
0 / 1
--
17.BPNěmecké frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
18.
BP
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 2
--
19.
BP
Ochrana přírody v NěmeckuBýčková, I.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
20.BP
Ochrana přírody v Rakousku
Býčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
21.
BP
Ochrana přírody ve ŠvýcarskuÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 1
--
22.
BP
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 2--
23.
DP
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravinÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
24.
BP
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Hrkalová, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
25.
BP
Problematika rozvoje regionu v atmosfere receseÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
26.
DPProblematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / ----
27.
DP
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
28.
BP
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
29.
BP
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS0 / --
--
30.
BP
Ruská menšina v České republice
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
31.
DPŘeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaciÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
32.DP
Skryté církve v České republice po roce 1989
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-RRN-RR-SERR--
FRRMS
0 / 1
--
33.BP
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Kedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
34.
DP
Spiritualita brněnských Anonymních alkoholikůHorák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 1
--
35.BPSpolečnost a jazyk: genderový aspektKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 1
--
36.
BP
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích Evropy
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMSprohlížet0 / 1
--
37.BP
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 3
--
38.
DP
Subkultury v České republiceHorák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
2 / 1
39.
BP
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní Slované
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
40.BPThe Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?Novák, P.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA--FRRMS0 / 1--
41.
BP
The IRA and its references in british cinemaÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
0 / 1
--
42.
BP
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 2--
43.
BP
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 1
--
44.
DP
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
45.
DP
Vliv ekologického zemědělství na regionální rozvojÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet0 / ----
46.
BP
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
47.
BP
Vliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionuÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
48.
BPVlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
49.BP
Výuka čínštiny u nás i ve světě
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 3
--
50.BPVyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
51.BP
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1
--
52.
DP
Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČR
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
AF
prohlížet0 / --
--
53.
BP
1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkce
Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
54.BP1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
55.
BP
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
56.
BP
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
57.DP
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMS
0 / 1
--
58.
BP
3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na Moravu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / --
--
59.
DP
3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do MarokaMessari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 1--
60.BP5/ Frankofonie v Maroku.Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet
1 / 1
61.BP
6/ Angličtina v Ghaně .
Messari, H.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 1
--