Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:

* | A | B | C | E | F | G | J | K | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | 1 | 3 | 5 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BTAboriginal Australians and their assimilation in 20th centuryNovák, P.
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDISprohlížet0 / 1
--
2.BTAustralská „ovčí“ kampaňDepartment of Languages (FRDIS)----
--
FRDIS
0 / 2
--
3.
BT
British foreign policy in India after World War II.
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
4.
DT
Czech Expats in Peru
Department of Languages (FRDIS)
C-ITSE
C-ITSE-IDSE
GDE
FRDIS
0 / 1
--
5.
BT
Czech Expats in South America
Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSEGD
FRDIS
0 / 1--
6.
BT
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout Europe
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE--FRDISprohlížet0 / 1--
7.
BT
Ekokriticismus v britské literatuřeDepartment of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
8.
DTEtnicita Bělorusů jako sociokulturní fenoménKedron, K.Department of Languages (FRDIS)------
FRDIS
0 / 1
--
9.
BT
Fauna a flora v umění Slovanů,
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2
--
10.BT
Fauna a flora v umění Slovanů,
Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 2--
11.
BTGender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencí
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
12.DTGenderová politika v ČRKedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
13.
BT
Jazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoruŘehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
------FRDISprohlížet
0 / 2
--
14.
BT
Koncepce Střední Evropy
Department of Languages (FRDIS)------
FRDIS
0 / 2
--
15.
BT
Misie v Amazonii: Historie s současnost
Horák, M.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
16.
BT
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Růžek, A.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / 3--
17.
BT
Návrh klastrové politiky v regionuHasíková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
18.BT
Německé frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / 3
--
19.
BT
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Řehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 2
--
20.
BT
Ochrana přírody v NěmeckuBýčková, I.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 1--
21.
BT
Ochrana přírody v RakouskuBýčková, I.Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
22.
BT
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
23.
BT
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 2--
24.
DT
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / --
--
25.
BT
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Hrkalová, E.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 2--
26.
BT
Problematika rozvoje regionu v atmosfere receseHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS0 / 1--
27.
DT
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Sapáková, E.
Department of Languages (FRDIS)
------FRDIS
0 / --
--
28.DT
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Horák, M.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
29.
BT
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)------FRDISprohlížet
0 / 1
--
30.
BT
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
31.
BT
Ruská menšina v České republice
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
32.
DT
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaciDepartment of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS0 / ----
33.
DT
Skryté církve v České republice po roce 1989
Horák, M.
Department of Languages (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
34.BT
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Department of Languages (FRDIS)
------
FRDIS
0 / 1
--
35.BT
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / 1
--
36.BTSrovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích Evropy
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
37.BTStylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)Býčková, I.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3
--
38.
DT
Subkultury v České republice
Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDIS2 / 1 Vymazalová, K.
Chotbaev, E.
39.
BT
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní Slované
Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / 2--
40.
BTThe Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?Novák, P.Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSE
--
FRDIS
0 / 1
--
41.
BT
The IRA and its references in british cinema
Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSE
--
FRDIS
0 / 1
--
42.
BT
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
0 / 2
--
43.
BT
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst
Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDIS
0 / 1
--
44.
DT
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
45.
DT
Vliv ekologického zemědělství na regionální rozvoj
Sapáková, E.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDISprohlížet0 / ----
46.
BT
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Smetanová, J.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet
0 / 2
--
47.
BT
Vliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionu
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 1
--
48.BT
Vlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru
Řehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
49.
BT
Výuka čínštiny u nás i ve světě
Růžek, A.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet
0 / 3
--
50.
BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
51.BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDIS0 / 1
--
52.
DT
Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČRSapáková, E.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
53.
BT
1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkce
Department of Languages (FRDIS)------FRDIS0 / 1--
54.
BT1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)----
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
55.
BT
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní významŘehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / 2
--
56.
BT
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / 2
--
57.DT1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
58.
BT3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na MoravuMessari, H.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
59.
DT
3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do MarokaMessari, H.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
60.
BT
5/ Frankofonie v Maroku.Department of Languages (FRDIS)------FRDISprohlížet1 / 1
61.BT6/ Angličtina v Ghaně .Messari, H.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--