Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | E | F | G | J | K | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?Novák, P.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--FRRMSprohlížet0 / 1
--
2.
BP
The IRA and its references in british cinema
Novák, P.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
3.
BP
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 2--