Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | E | F | G | J | K | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramOborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPPočátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
2.DPPodpora rozvoje regionálního odbytu biopotravinÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / --
--
3.
BP
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Hrkalová, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
4.
BP
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / 1--
5.DPProblematika výživy ve vybraných zemích AfrikyÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
6.
DPPřivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 1--