Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | E | F | G | J | K | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborSpecializaceUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Novák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
2.
BP
Australská „ovčí“ kampaň
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
3.
BP
British foreign policy in India after World War II.Novák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
4.
DP
Czech Expats in Peru
Horák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-MTSA
N-MTSA-MRSA
GDE
FRRMS
prohlížet0 / 1--
5.
BP
Czech Expats in South America
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSA
B-MTSA-MRSA
GD
FRRMS
0 / 1
--
6.
BP
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout EuropeÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
0 / 1--
7.
BP
Ekokriticismus v britské literatuře
Hrkalová, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
8.
DP
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenomén
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
9.
BP
Fauna a flora v umění Slovanů,Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
10.
BPFauna a flora v umění Slovanů,Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
11.
BP
Gender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencí
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
12.
DP
Genderová politika v ČR
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
13.
BP
Jazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMSprohlížet
0 / 2
--
14.
BP
Koncepce Střední Evropy
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 2--
15.
BP
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)Růžek, A.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 3
--
16.
BPNávrh klastrové politiky v regionuÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
17.BPNěmecké frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 3
--
18.
BP
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMS
0 / 2
--
19.
BP
Ochrana přírody v NěmeckuBýčková, I.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
20.
BP
Ochrana přírody v RakouskuBýčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
21.BPOchrana přírody ve Švýcarsku
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
22.
BP
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Smetanová, J.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
23.
DP
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Sapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
24.
BP
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
25.
BPProblematika rozvoje regionu v atmosfere receseHasíková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 1
--
26.
DP
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Sapáková, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
27.
DP
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismuHorák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
28.
BP
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
29.BPRozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989Hrkalová, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
30.
BP
Ruská menšina v České republice
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1
--
31.DPŘeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaciKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / --
--
32.DP
Skryté církve v České republice po roce 1989
Horák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1
--
33.
BP
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Kedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
34.
DP
Spiritualita brněnských Anonymních alkoholikůÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
35.
BP
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / 1--
36.
BP
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích Evropy
Kedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1--
37.
BP
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Býčková, I.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / 3--
38.DP
Subkultury v České republice
Horák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet2 / 1 Chotbaev, E.
Vymazalová, K.
39.
BP
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní SlovanéŘehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 2--
40.
BPThe Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA--FRRMS
0 / 1
--
41.
BP
The IRA and its references in british cinema
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
42.
BP
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 2
--
43.
BP
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních místKedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS0 / 1
--
44.
DP
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
45.
DP
Vliv ekologického zemědělství na regionální rozvojÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
46.BP
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Smetanová, J.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2--
47.BP
Vliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
48.BPVlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoruÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2--
49.BPVýuka čínštiny u nás i ve světěRůžek, A.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 3--
50.
BP
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
51.
BP
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
52.DP
Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČR
Sapáková, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--AFprohlížet
0 / --
--
53.
BP
1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkce
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
54.
BP
1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 2--
55.
BP
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 2--
56.BP1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní významÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
57.DP1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
58.
BP
3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na Moravu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
59.DP
3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do Maroka
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
60.
BP5/ Frankofonie v Maroku.Messari, H.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet1 / 1
61.BP
6/ Angličtina v Ghaně .
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--