Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:

* | A | B | C | E | F | G | J | K | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | 1 | 3 | 5 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BTAboriginal Australians and their assimilation in 20th centuryNovák, P.
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
0 / 1
--
2.BTAustralská „ovčí“ kampaň
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
3.BTBritish foreign policy in India after World War II.Department of Languages (FRDIS)B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
0 / 1
--
4.
DT
Czech Expats in Peru
Horák, M.
Department of Languages (FRDIS)
C-ITSEC-ITSE-IDSEGDEFRDISprohlížet
0 / 1
--
5.
BTCzech Expats in South AmericaHorák, M.Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
GD
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
6.
BT
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout Europe
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSEB-ITSE-IDSE
--
FRDISprohlížet0 / 1
--
7.
BT
Ekokriticismus v britské literatuřeHrkalová, E.Department of Languages (FRDIS)------
FRDIS
0 / 2
--
8.DTEtnicita Bělorusů jako sociokulturní fenomén
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
9.
BT
Fauna a flora v umění Slovanů,Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
10.BT
Fauna a flora v umění Slovanů,
Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDIS0 / 2
--
11.
BT
Gender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencí
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
0 / --
--
12.
DT
Genderová politika v ČR
Kedron, K.Department of Languages (FRDIS)------FRDISprohlížet0 / 1
--
13.
BT
Jazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
14.
BT
Koncepce Střední Evropy
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / 2
--
15.
BT
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Růžek, A.
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 3
--
16.
BTNávrh klastrové politiky v regionu
Department of Languages (FRDIS)
------FRDISprohlížet0 / 1
--
17.
BT
Německé frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)
Býčková, I.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / 3
--
18.
BT
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich bořeníDepartment of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
19.BT
Ochrana přírody v Německu
Býčková, I.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
20.
BT
Ochrana přírody v RakouskuBýčková, I.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
21.
BT
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
22.
BT
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Smetanová, J.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
23.
DTPodpora rozvoje regionálního odbytu biopotravinSapáková, E.Department of Languages (FRDIS)------FRDIS0 / --
--
24.
BT
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Hrkalová, E.
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
0 / 2
--
25.
BT
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Department of Languages (FRDIS)
------FRDISprohlížet
0 / 1
--
26.
DT
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
27.
DT
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Department of Languages (FRDIS)----
--
FRDIS0 / 1--
28.BTRevitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet0 / 1--
29.BT
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
Hrkalová, E.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
30.
BT
Ruská menšina v České republice
Department of Languages (FRDIS)
------FRDISprohlížet
0 / 1
--
31.
DT
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaci
Kedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDIS
0 / --
--
32.DTSkryté církve v České republice po roce 1989
Department of Languages (FRDIS)
C-RDC-RD-SEDR
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
33.
BT
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Kedron, K.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
34.DT
Spiritualita brněnských Anonymních alkoholiků
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
35.BT
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Kedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
36.
BT
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích Evropy
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1--
37.
BT
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet
0 / 3
--
38.
DT
Subkultury v České republiceHorák, M.
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
2 / 1 Chotbaev, E.
Vymazalová, K.
39.
BT
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní Slované
Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
40.
BT
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
41.
BT
The IRA and its references in british cinema
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--FRDIS0 / 1--
42.
BT
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet0 / 2--
43.
BT
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 1--
44.
DT
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
45.
DT
Vliv ekologického zemědělství na regionální rozvoj
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
46.
BT
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Department of Languages (FRDIS)
------
FRDIS
0 / 2
--
47.
BT
Vliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionuHasíková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / 1
--
48.BTVlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoruŘehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
------FRDISprohlížet
0 / 2
--
49.
BT
Výuka čínštiny u nás i ve světěRůžek, A.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 3
--
50.
BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
51.
BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)------FRDISprohlížet
0 / 1
--
52.
DT
Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČR
Department of Languages (FRDIS)--
--
--FAprohlížet
0 / --
--
53.
BT1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkceMessari, H.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
54.BT1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
55.BT1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
56.
BT
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 2
--
57.DT
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
58.
BT
3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na Moravu
Messari, H.Department of Languages (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet0 / --
--
59.
DT
3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do Maroka
Department of Languages (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
60.
BT
5/ Frankofonie v Maroku.
Messari, H.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
1 / 1
Kuzavkova, M.
61.
BT6/ Angličtina v Ghaně .
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--