Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
2.
DT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2
--
3.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
4.
BT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic
0 / --
--
5.
BTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
6.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
7.BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
8.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
9.
DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
10.
DisT
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin Zambie
Pavliš, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic
0 / 1
--
11.
DT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
12.
BT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
13.
DisTCarbon and water relations in the coppice forests
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTAD-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
1 / -- Matoušková, M.
14.
DisT
Datování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
15.BTDendrologické hodnocení a management parku Kravaře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
16.BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Jelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / --
--
17.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LANDFFWT
Details of topic
0 / --
--
18.
BTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / --
--
19.DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
20.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic0 / ----
21.DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
22.BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
23.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / --
--
24.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
25.
DT
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
26.
DT
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
27.
DisT
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
28.
DT
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Jaroš, L.
29.
BT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
30.
DisT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic
0 / 1
--
31.
BTDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic0 / 1
--
32.BT
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
33.
DT
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic1 / -- Fojtík, P.
34.
BT
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
35.
DT
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
36.
DT
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
37.
DTEkologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
38.
DTEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
39.
DisT
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic0 / 1
--
40.DTEvoluce půd v nížinných lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
41.
BT
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 2--
42.
DisT
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
1 / 2
Blažejová, A.
43.BTHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FORFFWT
Details of topic
0 / 2
--
44.
BT
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1--
46.
DT
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
47.
BT
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4
--
48.
DT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
49.BTHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
50.
DisT
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic1 / 1
51.BTInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
1 / 1 Horáková, P.
52.
BT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
53.
DT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
54.
BT
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic0 / 3
--
55.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
56.
BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / --
--
57.
DT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
58.
DT
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
59.
DT
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Srubková, A.
60.
DisT
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOLFFWTDetails of topic
0 / 1
--
61.
DTMožnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
62.
DisT
Odezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republikyŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
63.
BTOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
64.
DT
Ohrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
65.BTOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELU
Details of topic
0 / --
--
66.
BT
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
67.
DisT
Ontogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)
Špinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWT
Details of topic
0 / --
--
68.
DisT
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorováníHabrová, H.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
69.BT
Pařezová výmladnost dřevin v NP Podyjí
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
70.
BT
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
71.
BT
Porovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
72.BT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / ----
73.DTPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
74.
BT
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
75.
BT
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
76.BTPrůzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic0 / 1--
77.BT
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
78.
DT
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesůŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
79.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
80.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
81.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
82.DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
83.
BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
84.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
85.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
86.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
87.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
88.DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
89.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
90.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
91.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
92.
DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
93.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
94.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
95.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
96.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
97.
DisT
Rozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemích
Maděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic0 / 1--
98.
BT
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
FFWT
Details of topic0 / 3--
99.
DT
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic
0 / 3
--
100.DT
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-KJNI
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
101.
BT
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
102.
BTRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuMatula, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / --
--
103.
DTRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
104.BT
Růst dřevin na bývalé zemědělské půdě
Úradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
105.
BT
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 1--
106.DT
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
107.
DT
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Špinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / ----
108.
BT
Růstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
109.
DT
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
110.BTRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
111.
DT
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FEFFWT
Details of topic
0 / 3
--
112.
BT
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
113.
DT
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic0 / ----
114.
BT
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
115.
DT
Růstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.Šrámek, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
116.DTSítě chráněných území v Evropě
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
117.
BT
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-TROPFFWT
Details of topic
0 / 1
--
118.
DT
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrům
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
1 / 1
Jakubcová, V.
119.
BT
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic0 / 3
--
120.DTSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
121.
BT
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využitíŠrámek, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
FFWT
Details of topic0 / --
--
122.DTStudie výmladkové schopnosti dřevin
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
123.
DT
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceaeDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
124.
DT
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Mráček, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
125.
BT
Sukcese dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1--
126.
BT
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
3 / --
Hegar, M.
Veselý, M.
Krumpholc, R.
127.
BT
Tvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019Habrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
128.
DisT
vlastní témaGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
129.
DisT
Vlastní témaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOLFFWT
Details of topic
1 / --
Lengálová, K.
130.
DisT
Vlastní témaHabrová, H.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOLFFWT
Details of topic
0 / --
--
131.DisTVlastní témaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOLFFWT
Details of topic
0 / 2
--
132.
DisT
Vlastní téma
Pavliš, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOLFFWT
Details of topic
0 / --
--
133.
DisT
Vlastní téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
134.DisTVliv druhové skladby evropských lesů na mikroklimaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
135.
DTVliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
136.
BT
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
137.
DT
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
138.
DT
Vliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného území
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)M-LE
M-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
139.
DisT
Vliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnově
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / --
--
140.
DT
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
141.
BTVliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
142.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
143.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic1 / 1
144.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
145.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
146.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / 1
--
147.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
148.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
149.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic
0 / 1
--
150.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic1 / 1 Šafář, M.
151.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
152.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / 1--
153.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
154.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
155.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
156.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
157.BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
158.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
159.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
160.
BTVliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Adamčík, V.
161.
DT
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
162.
DisTVliv stromů na svahové procesy a evoluci krajinyŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
163.
BTVliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesaUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
164.DisTVliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstuMatula, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FPT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
165.DisT
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / --
--
166.
DT
Vliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)M-FEN--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
167.DisT
Volné téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic0 / ----
168.DT
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
169.
BT
Vyhodnocení výsadby korkovníku amurského v SokolnicíchÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
170.BTVymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
171.BT
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
172.
BT
Výskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
173.
Final thesis
Výskyt ohrožených druhů rostlin na polesí Hůrky
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
174.
DT
Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Volařík, D.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
175.
DisT
Význam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Maděra, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
176.BTWhy Scots pine die in Czech forests but thrive in a dry Russian steppe? Ecophysiological causes and dendrochronological manifestations of drought.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
177.DT
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
178.
BTZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
179.
DT
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná územíSvátek, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
180.
BTZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
181.
BT
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic
0 / --
--
182.
DT
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
183.
BTZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
184.
DTZjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenovánímDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
185.
BT
Zvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--