Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
2.DTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
3.DTAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
4.BTAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic0 / ----
5.BTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
6.DTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
7.BTAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
8.DTAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
9.DTAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-EUFO--FFWTDetails of topic0 / 2--
10.DisTBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / 1--
11.DTBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
12.BTBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
13.DisTCarbon and water relations in the coppice forestsUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic1 / -- Matoušková, M.
14.DisTDatování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LAND--FFWTDetails of topic0 / 1--
15.BTDendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-ARB
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
16.BTDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / ----
17.BTDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / ----
18.BTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / ----
19.DTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
FFWTDetails of topic0 / ----
20.BTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic0 / ----
21.DTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
22.BTDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic1 / -- Vavrušková, L.
23.BTDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARBB-ARB-ARBFFWTDetails of topic0 / ----
24.DTDendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSESJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
25.DTDiverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
26.BTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 3--
27.DisTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
28.BTDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
29.BTDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
30.DTDynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic1 / -- Fojtík, P.
31.BTEkofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
32.DTEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
33.DTEkologie a vývoj osikových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
34.DTEkologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologieKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
35.DTEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
36.DTEvoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
37.BTFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
38.DisTFragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic1 / 2 Blažejová, A.
39.BTHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 2--
40.BTHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR--FFWTDetails of topic0 / 1--
41.BTHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
42.DTHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4--
43.BTHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4--
44.DTHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
45.BTHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / ----
46.DisTHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic1 / 1 Jaroš, J.
47.BTInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic1 / 1 Horáková, P.
48.BTInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-ARB
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
49.DTInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE--FFWTDetails of topic0 / ----
50.BTInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 3--
51.DTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
52.BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
53.BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / ----
54.DTMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
55.DTMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic1 / 1 Srubková, A.
56.DisTModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
57.DTMožnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
58.BTOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
59.DTOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
60.BTOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / ----
61.BTOhrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / ----
62.DisTOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Špinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / ----
63.BTPařezová výmladnost dřevin v NP PodyjíŠrámek, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
64.BTPopulační struktura dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic0 / 1--
65.BTPorovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřevinyŠpinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
66.BTPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / ----
67.DTPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
68.BTPrůzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
69.BTPrůzkum lokality sněženky na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
70.BTPrůzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
71.BTPůdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancíŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
72.DTRole extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic1 / 1 Rousová, A.
73.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
74.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
75.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
76.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
77.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
78.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
79.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
80.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
81.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
82.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
83.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
84.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
85.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí RokytnéFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
86.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí RokytnéFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
87.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
88.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
89.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
90.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
91.BTRůst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 3--
92.DTRůst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 3--
93.BTRůst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČRŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / ----
94.DTRůst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČRŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LAND
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
95.BTRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuMatula, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
96.DTRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuMatula, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
97.BTRůst dřevin na bývalé zemědělské půděÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
98.BTRůst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesíchŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic0 / 1--
99.DTRůst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesíchŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
100.DTRůst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškáchŠpinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWTDetails of topic0 / ----
101.BTRůstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)Špinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic0 / 2--
102.DTRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
103.BTRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
104.BTRůstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 3--
105.DTRůstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 3--
106.DTRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
107.BTRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
108.DTRůstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.Šrámek, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
109.DTSítě chráněných území v EvropěJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
110.BTSociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejemHabrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-TROPFFWTDetails of topic0 / 1--
111.DTSrovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrůmŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic1 / 1 Jakubcová, V.
112.BTSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 3--
113.DTSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 3--
114.BTStruktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využitíŠrámek, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / ----
115.DTStudie výmladkové schopnosti dřevinMatula, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / ----
116.DTStudium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceaeMráček, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
117.DTStudium evolučního vývoje v rámci rodu CarexMráček, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
118.BTSukcese dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
119.BTTropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic4 / -- Sekanina, P.
Veselý, M.
Krumpholc, R.
Hegar, M.
120.DisTVlastní témaŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
121.DisTVlastní témaHabrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / ----
122.DisTVlastní témaPavliš, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / ----
123.DisTVlastní témaHabrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / ----
124.DisTVlastní témaŠtykar, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 2--
125.DisTVlastní témaMaděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic6 / -- Tulková, J.
Al-Okaishi, A. S.
Kupec, A.
Chrysanthou, P.
Haninec, P.
Chekuimo Tagne, G. H.
126.DisTVlastní témaHabrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic1 / -- Lengálová, K.
127.DTVliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.Čermák, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
128.BTVliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraŠebesta, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 3--
129.DTVliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraŠebesta, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 3--
130.DTVliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného územíJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)M-LE
M-FEN
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
131.DisTVliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnověUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / ----
132.BTVliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
133.DTVliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
134.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
135.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
136.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
137.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
138.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
139.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
140.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
141.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
142.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic1 / 1 Šafář, M.
143.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
144.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
145.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
146.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
147.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
148.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
149.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
150.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
151.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
152.DTVliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
153.BTVliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic1 / 1 Adamčík, V.
154.DisTVliv stromů na svahové procesy a evoluci krajinyŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LAND--FFWTDetails of topic0 / 1--
155.BTVliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesaUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
156.DisTVliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody suchaGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / ----
157.DTVliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)M-FEN--FFWTDetails of topic0 / ----
158.DisTVolné témaUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / ----
159.DTVyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.Čermák, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
160.BTVyhodnocení výsadby korkovníku amurského v SokolnicíchÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
161.BTVymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND--FFWTDetails of topic0 / 4--
162.BTVýskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / ----
163.BTVýskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvuJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
164.Final thesisVýskyt ohrožených druhů rostlin na polesí HůrkyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / ----
165.DTVývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnovaVolařík, D.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
166.BTWhy Scots pine die in Czech forests but thrive in a dry Russian steppe? Ecophysiological causes and dendrochronological manifestations of drought.Urban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
167.BTZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
168.DTZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
169.DTZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná územíSvátek, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / ----
170.BTZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Svátek, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / ----
171.DTZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
172.BTZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic1 / -- Otřísalová, M.
173.BTZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic0 / ----
174.DTZjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenovánímŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
175.BTZvláště chráněná území a předmět a cíl ochranySvátek, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / ----