Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
vlastní témaGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DizP
Vlastní téma
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
3.
DizP
Vlastní téma
Habrová, H.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DizP
Vlastní témaPavliš, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.DizPVlastní témaŠtykar, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
6.
DizPVlastní témaHabrová, H.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy
1 / --
7.
DizP
Vliv druhové skladby evropských lesů na mikroklima
Matula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Vliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.Čermák, Z.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
9.
BP
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3--
10.DPVliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
11.DPVliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného územíJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
M-KI
M-LIN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
12.
DizP
Vliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnověUrban, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
BP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
DP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
15.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
16.BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pražáková, M.
17.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
24.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
30.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.DP
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
34.BP
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
35.
DizP
Vliv stromů na svahové procesy a evoluci krajiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Urban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.
DizP
Vliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstu
Matula, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FPT
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
38.DizPVliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody suchaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.DPVliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
M-LIN
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
DizP
Volné téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
41.
DP
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Čermák, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
42.BPVyhodnocení výsadby korkovníku amurského v Sokolnicích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
43.BP
Vymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
44.
BP
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
45.
BP
Výskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvuJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
46.ZPVýskyt ohrožených druhů rostlin na polesí Hůrky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.
DP
Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnovaVolařík, D.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
48.
DizP
Význam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--