Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTVlastní témaŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
2.DisTVlastní témaHabrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / ----
3.DisTVlastní témaPavliš, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / ----
4.DisTVlastní témaHabrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / ----
5.DisTVlastní témaŠtykar, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 2--
6.DisTVlastní témaMaděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic6 / -- Haninec, P.
Tulková, J.
Al-Okaishi, A. S.
Kupec, A.
Chekuimo Tagne, G. H.
Chrysanthou, P.
7.DisTVlastní témaHabrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic1 / -- Lengálová, K.
8.DTVliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.Čermák, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
9.DTVliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného územíJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)M-LE
M-FE
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
10.DisTVliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnověUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / ----
11.BTVliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
12.DTVliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
13.DisTVliv stromů na svahové procesy a evoluci krajinyŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LAND--FFWTDetails of topic0 / 1--
14.BTVliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesaUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
15.DisTVliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody suchaGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / ----
16.DTVliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)M-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
17.DisTVolné témaUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / ----
18.DTVyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.Čermák, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
19.BTVyhodnocení výsadby korkovníku amurského v SokolnicíchÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
20.BTVymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND--FFWTDetails of topic0 / 4--
21.BTVýskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / ----
22.BTVýskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvuJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
23.Final thesisVýskyt ohrožených druhů rostlin na polesí HůrkyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / ----
24.DTVývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnovaVolařík, D.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FE
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--