Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
vlastní téma
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
2.
DisT
Vlastní témaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic0 / 1
--
3.
DisT
Vlastní téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / --
--
4.DisT
Vlastní téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / --
--
5.
DisT
Vlastní téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
6.
DisTVlastní témaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic1 / --
7.
DisT
Vliv druhové skladby evropských lesů na mikroklimaMatula, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-FYTO--FFWT
Details of topic
0 / 1--
8.
DT
Vliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.Čermák, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1
--
9.
BTVliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 3--
10.
DT
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Šebesta, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 3
--
11.
DT
Vliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného území
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
M-LE
M-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
12.
DisT
Vliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnově
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / --
--
13.
BT
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
14.
DT
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
15.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Pražáková, M.
17.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
18.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
19.
DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
20.
BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
22.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
23.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic1 / 1
24.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
25.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
26.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
27.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / 1--
28.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
29.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
30.BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
31.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
32.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
33.DT
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
34.
BT
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Adamčík, V.
35.
DisTVliv stromů na svahové procesy a evoluci krajiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
36.
BT
Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / ----
37.
DisT
Vliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstuMatula, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FPT--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
38.
DisTVliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody suchaGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / --
--
39.
DT
Vliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
M-FEN
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
40.
DisT
Volné téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic0 / --
--
41.
DT
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic0 / 1
--
42.
BT
Vyhodnocení výsadby korkovníku amurského v Sokolnicích
Úradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
43.
BT
Vymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND--
FFWT
Details of topic0 / 4
--
44.
BT
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
45.BTVýskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvuDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
46.Final thesis
Výskyt ohrožených druhů rostlin na polesí Hůrky
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
47.
DT
Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Volařík, D.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
48.DisT
Význam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Maděra, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic0 / 1--