Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
vlastní téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
DisP
Vlastní téma
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1
3.
DisP
Vlastní témaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDFPodrobnosti tématu
1 / --
4.DisPVlastní témaPavliš, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
DisPVlastní témaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
6.
DisP
Vlastní téma
Habrová, H.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
7.
DisP
Vliv druhové skladby evropských lesů na mikroklima
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
8.
DP
Vliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
9.BPVliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
10.DPVliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
11.
DP
Vliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného území
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
M-KI
M-LIN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.
DisP
Vliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnověUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
BP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
15.DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
16.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
18.DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
20.BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šafář, M.
24.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
28.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
29.
DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
32.DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
DP
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
34.
BP
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.DisP
Vliv stromů na svahové procesy a evoluci krajiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
BP
Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesaUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
DisP
Vliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstu
Matula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FPT--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DisP
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
39.
DP
Vliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)M-LIN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.
DisP
Volné témaUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
41.
DP
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Čermák, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
42.
BP
Vyhodnocení výsadby korkovníku amurského v Sokolnicích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
BP
Vymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 4
--
44.
BP
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
45.BPVýskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvuJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
46.
ZPVýskyt ohrožených druhů rostlin na polesí HůrkyJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
DP
Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
DisP
Význam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čupa, P.