Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
3 / --
2.BP
Tvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--