Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Sítě chráněných území v Evropě
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 1--
2.
BT
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-TROPFFWTDetails of topic
0 / 1
--
3.
DT
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrůmŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
1 / 1
4.
BT
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic
0 / 3
--
5.
DTSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / 3--
6.
BT
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / --
--
7.
DT
Studie výmladkové schopnosti dřevinMatula, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
8.
DTStudium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceaeMráček, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
9.DT
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
10.BTSukcese dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1--