Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgramme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
BT
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Porovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřeviny
Špinlerová, Z.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
3.
BT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
4.
BT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LESN
B-ARBO
B-ARB
B-FOR
--
--
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FOR
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
5.
DT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LSNI
C-FEN
--
C-FE-FE
FE
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
6.
DT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / ----
7.
BT
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / 1--
8.
BT
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
9.
BT
Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 1
--
10.
BT
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--