Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BTPařezová výmladnost dřevin v NP Podyjí
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FORFFWTDetails of topic
0 / 1
--
2.
BT
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Maděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Porovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřeviny
Špinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
4.
BT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / ----
5.
DT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / --
--
6.
BT
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
7.
BT
Průzkum lokality sněženky na ŠLP KřtinyJelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 1--
8.
BT
Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic
0 / 1
--
9.
BT
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancíŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--