Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTPařezová výmladnost dřevin v NP PodyjíŠrámek, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
2.BTPopulační struktura dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic0 / 1--
3.BTPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic1 / -- Vyčítalová, H.
4.BTPorovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřevinyŠpinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
5.DTPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
6.DTPrimární sukcese vrby bílé (Salix alba) na Vlčkovém ostrově (PR Věstonická nádrž)Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 1--
7.BTPrůzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
8.BTPrůzkum lokality sněženky na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
9.BTPrůzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
10.BTPůdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancíŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--