Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Pařezová výmladnost dřevin v NP Podyjí
Šrámek, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESB-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
3.BPPorovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřevinyŠpinlerová, Z.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.DPPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-LI-LI
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
5.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
6.
BP
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
7.
BPPrůzkum lokality sněženky na ŠLP KřtinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP KřtinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
9.
BPPůdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--