Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPOdolnost vybraného druhu introdukované dřeviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
3.DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
4.BPOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
5.BPOhrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
6.DizPOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Špinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti témy0 / ----