Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DisT
Odezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republikyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-FYTO
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
2.
BTOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
3.DTOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
4.
BTOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----MENDELU
Details of topic
0 / ----
5.
BT
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / --
--
6.
DisT
Ontogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / --
--
7.
DisT
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorování
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--FFWT
Details of topic
1 / 1 Bauerová, L.