Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
2.
BTHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
3.
BTHodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1--
4.DTHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic0 / 4
--
5.
BT
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
6.DTHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
7.
BT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
8.DisT
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic1 / 1 Jaroš, J.