Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramObor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
2.
BP
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Úradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
3.BP
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DP
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 4
--
5.
BP
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
6.
DPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
7.
BP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DisP
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1