Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPEvoluční uspořádáni rodu SalixMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--