Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
OdborUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DPEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
4.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologieÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
5.
DPEkologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
6.
DizP
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
7.
DP
Evoluce půd v nížinných lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--