Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramOdbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
7.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
9.
DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--