Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdborUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
3.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LILDF
Podrobnosti témy
0 / ----
4.BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
7.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-EUFO
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
10.
DizP
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.BP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
13.
DizP
Carbon and water relations in the coppice forests
Urban, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti témy1 / -- Matoušková, M.
14.
DizP
Datování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Dendrologické hodnocení a management parku Kravaře
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / --
--
18.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
20.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFPodrobnosti témy0 / ----
21.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
22.BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
23.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARBLDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.DP
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
26.DP
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním Mongolsku
Šebesta, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DizPDlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální AsieÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
--
LDF
Podrobnosti témy1 / 1 Jaroš, L.
29.
BPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
30.DizPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
32.
BP
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
33.
DP
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy1 / --
34.
BPEkofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.
DP
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DP
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
37.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
38.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
39.DizPEvoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
40.
DP
Evoluce půd v nížinných lesích
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
41.
BP
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
42.
DizPFragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy1 / 2
43.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
44.
BPHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
45.
BP
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
DP
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 4--
47.
BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 4--
48.
DPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.
BP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
DizP
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLLLDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Jaroš, J.
51.
BP
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Horáková, P.
52.
BP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
53.DP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
54.BPInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
55.
DPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
56.BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
57.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.
DP
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
59.
DP
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy
1 / 1
Srubková, A.
60.
DizP
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
61.DP
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
DizP
Odezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republiky
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
63.BP
Odhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromů
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
64.DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
BP
Ohrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
66.
BP
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
67.
DizPOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
68.
DizP
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorování
Habrová, H.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.
BP
Pařezová výmladnost dřevin v NP Podyjí
Šrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
70.
BPPopulační struktura dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
BPPorovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřevinyŠpinlerová, Z.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
73.
DP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
74.
BP
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.BP
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
76.BP
Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.BP
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
DP
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
80.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
81.
BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
82.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
84.
DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
85.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
87.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
88.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
90.
DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí RokytnéFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
93.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
95.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
96.DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
97.
DizP
Rozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
98.
BP
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
99.
DPRůst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
100.
BP
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
101.
DP
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČRŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KJNI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
102.
BP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuMatula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
103.
DPRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuMatula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
104.
BP
Růst dřevin na bývalé zemědělské půdě
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
105.BPRůst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
106.
DP
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
107.
DP
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
108.
BP
Růstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
109.
DP
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
110.
BP
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
111.
BP
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
112.
DP
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
113.DPRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
114.
BPRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
115.
DPRůstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.Šrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
116.
DP
Sítě chráněných území v Evropě
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
BP
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
118.DP
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrům
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti témy1 / 1
119.BP
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy0 / 3--
120.
DP
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDFPodrobnosti témy0 / 3--
121.
BPStruktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využitíÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
122.
DP
Studie výmladkové schopnosti dřevin
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / --
--
123.DPStudium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceaeMráček, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
124.DP
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1--
125.
BP
Sukcese dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.
BP
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
3 / --
Hegar, M.
Veselý, M.
Krumpholc, R.
127.
BP
Tvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019Habrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
DizP
vlastní téma
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
129.
DizP
Vlastní témaŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLLLDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
130.
DizP
Vlastní témaHabrová, H.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
131.
DizP
Vlastní téma
Pavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
132.
DizP
Vlastní téma
Štykar, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
133.
DizP
Vlastní téma
Habrová, H.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
Lengálová, K.
134.DizPVliv druhové skladby evropských lesů na mikroklimaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
135.DPVliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.Čermák, Z.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.
BP
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy0 / 3--
137.DPVliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraŠebesta, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 3
--
138.
DPVliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného územíÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
M-KI
M-LIN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
139.DizPVliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnověÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDF
Podrobnosti témy
0 / ----
140.
BP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
141.DPVliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
142.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Pražáková, M.
144.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
145.
DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
146.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
147.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy1 / 1 Šafář, M.
151.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
152.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
153.DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
154.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
156.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
157.BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
158.
BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
159.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
160.
DP
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
161.
BP
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Adamčík, V.
162.
DizP
Vliv stromů na svahové procesy a evoluci krajiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
163.
BP
Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesaUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
164.DizP
Vliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FPT--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
165.
DizP
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
166.
DP
Vliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
M-LIN
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
167.DizPVolné téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
168.DP
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Čermák, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
169.
BP
Vyhodnocení výsadby korkovníku amurského v SokolnicíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
170.BPVymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 4
--
171.BP
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
172.
BP
Výskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvuJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
173.ZPVýskyt ohrožených druhů rostlin na polesí HůrkyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / ----
174.
DP
Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
175.
DizP
Význam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Maděra, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.
BP
Why Scots pine die in Czech forests but thrive in a dry Russian steppe? Ecophysiological causes and dendrochronological manifestations of drought.Urban, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
177.BPZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
178.
DP
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
179.
DP
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Svátek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
180.
BP
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Svátek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
181.
DP
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy
0 / --
--
182.
BP
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
183.
BPZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
184.
DP
Zjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenovánímŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
185.
BP
Zvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----