Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
2.
DT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 2--
3.
DTAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
4.
BT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / --
--
5.BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
6.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
7.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic0 / 2
--
8.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
9.
DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
10.
DisT
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin Zambie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
11.DTBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
12.
BT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 2--
13.
DisT
Carbon and water relations in the coppice forestsDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic1 / -- Matoušková, M.
14.
DisT
Datování půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Dendrologické hodnocení a management parku Kravaře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
16.BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / --
--
17.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LANDB-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / ----
18.
BTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic0 / --
--
19.DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
FFWTDetails of topic
0 / --
--
20.
BTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / --
--
21.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
22.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
23.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / --
--
24.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
25.
DT
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
26.
DT
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním Mongolsku
Šebesta, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
27.
DisT
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
28.
DT
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Kusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN--FFWT
Details of topic
1 / 1 Jaroš, L.
29.
BTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
30.DisT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOLFFWT
Details of topic
0 / 1
--
31.
BT
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
32.BT
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Hort, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / 2--
33.
DTDynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
34.
BT
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
35.DT
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
36.
DT
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
37.
DTEkologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologieKusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
38.DT
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Kusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
39.
DisT
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
40.
DT
Evoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
41.BTFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
42.
DisT
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic1 / 2
43.
BT
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
44.
BT
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1--
46.
DT
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
47.
BT
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 4
--
48.
DT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
49.
BTHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
MENDELUDetails of topic0 / ----
50.
DisT
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic
1 / 1
Jaroš, J.
51.
BT
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
1 / 1
52.
BT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Jelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
53.
DT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
54.BTInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
55.DT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FENC-FE-FEFFWT
Details of topic
0 / --
--
56.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
57.BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / --
--
58.
DT
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
59.DT
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic1 / 1 Srubková, A.
60.DisT
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic0 / 1--
61.DT
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
62.
DisTOdezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republikyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
63.
BT
Odhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
64.
DTOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
65.
BT
Ohrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / --
--
66.
BT
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELUDetails of topic0 / --
--
67.DisTOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Špinlerová, Z.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWTDetails of topic
0 / --
--
68.
DisTOvěření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorováníHabrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-FYTO--
FFWT
Details of topic
1 / 1
69.BTPařezová výmladnost dřevin v NP PodyjíŠrámek, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
70.
BT
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
71.
BTPorovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
72.
BT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / --
--
73.
DT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWTDetails of topic
0 / --
--
74.
BT
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
75.
BT
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
76.
BT
Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
77.BT
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / 1--
78.DTRole extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesůŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / 1
--
79.BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
80.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
81.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
82.
DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
83.BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Chvojnice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
84.
DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
85.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
86.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
87.BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
88.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
89.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
90.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
91.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
92.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
93.
BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
94.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
95.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyFriedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
96.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyFriedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
97.
DisTRozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LMFFWT
Details of topic
1 / 1
Smrčková, M.
98.BT
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic
0 / 3
--
99.
DTRůst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 3--
100.BT
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
101.
DT
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-KJNI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
102.
BTRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
103.DTRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
104.
BT
Růst dřevin na bývalé zemědělské půdě
Úradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
105.
BT
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesíchŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic0 / 1--
106.
DT
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
107.
DT
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Špinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic0 / --
--
108.
BT
Růstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic0 / 2
--
109.
DT
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
110.
BT
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
111.BTRůstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FORFFWT
Details of topic
0 / 3
--
112.
DT
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWTDetails of topic0 / 3
--
113.DT
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
114.
BT
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
115.DTRůstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.Šrámek, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
116.
DT
Sítě chráněných území v Evropě
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----MENDELUDetails of topic0 / 1
--
117.BTSociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejemHabrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-FOR-TROP
FFWTDetails of topic0 / 1--
118.
DTSrovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrům
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
1 / 1
119.
BT
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
120.
DT
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
121.
BT
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Šrámek, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / ----
122.
DT
Studie výmladkové schopnosti dřevin
Matula, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
123.DT
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceae
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / ----
124.
DT
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
125.BTSukcese dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
126.
BT
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELU
Details of topic
3 / --
127.
BT
Tvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019
Habrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
128.DisT
vlastní téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-FYTO
--
FFWTDetails of topic0 / ----
129.
DisT
Vlastní témaŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic1 / 1
130.
DisT
Vlastní téma
Habrová, H.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOLFFWT
Details of topic
1 / --
131.
DisT
Vlastní témaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic
0 / --
--
132.
DisT
Vlastní téma
Štykar, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 2--
133.
DisT
Vlastní téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
1 / --
134.
DisT
Vliv druhové skladby evropských lesů na mikroklima
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
135.
DT
Vliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.
Čermák, Z.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
136.
BT
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
137.
DT
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
138.
DTVliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného území
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
M-LE
M-FEN
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
139.
DisTVliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnověUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / --
--
140.BT
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / ----
141.
DT
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
142.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
143.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
1 / 1
144.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
145.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
146.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
147.
BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / 1--
148.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
149.BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
150.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic1 / 1 Šafář, M.
151.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
152.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
153.DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
154.BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
155.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
156.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / 1
--
157.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
158.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
159.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--
160.
DT
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
161.
BT
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
162.DisTVliv stromů na svahové procesy a evoluci krajiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
163.
BT
Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Urban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
164.DisT
Vliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-FPT--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
165.
DisT
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / --
--
166.
DT
Vliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)M-FEN
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
167.DisTVolné témaUrban, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / ----
168.
DT
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
169.
BT
Vyhodnocení výsadby korkovníku amurského v Sokolnicích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
170.BTVymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
--
FFWT
Details of topic0 / 4--
171.
BT
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELU
Details of topic
0 / --
--
172.
BT
Výskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
173.Final thesisVýskyt ohrožených druhů rostlin na polesí HůrkyJelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELUDetails of topic0 / ----
174.
DT
Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
175.
DisT
Význam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajiněDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
1 / 1
Čupa, P.
176.
BT
Why Scots pine die in Czech forests but thrive in a dry Russian steppe? Ecophysiological causes and dendrochronological manifestations of drought.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
177.
BTZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
178.
DT
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
179.
DTZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná územíSvátek, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
180.
BT
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
181.DT
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
182.
BT
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
183.
BT
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / ----
184.
DT
Zjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenováním
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
185.
BT
Zvláště chráněná území a předmět a cíl ochranyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--