Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
2.DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
3.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
4.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
6.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
7.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
8.DPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
10.DisPBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLLLDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.
DPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
12.BPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
13.DisP
Carbon and water relations in the coppice forests
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Matoušková, M.
14.
DisP
Datování půd přirozených temperátních lesůÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
15.
BP
Dendrologické hodnocení a management parku Kravaře
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
17.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.
DPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
20.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
21.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
22.
BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
23.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARBLDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
24.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSESÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DP
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
26.DP
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním Mongolsku
Šebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
27.
DisP
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
28.
DP
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
29.
BP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3--
30.
DisP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
31.
BP
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
32.
BP
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
33.
DP
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
34.BP
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Urban, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
35.
DP
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
36.
DPEkologie a vývoj osikových lesů v severním MongolskuÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologieÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
38.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
39.DisPEvoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.DP
Evoluce půd v nížinných lesích
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
41.
BP
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.
DisP
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Štykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Blažejová, A.
43.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
44.
BP
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.BPHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
46.
DP
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
47.
BP
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
48.
DP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
BP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.
DisP
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jaroš, J.
51.BPInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
52.
BP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
DP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
54.BP
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
55.
DP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
56.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
57.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DPMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
59.
DP
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Srubková, A.
60.
DisPModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
61.DP
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
62.DisP
Odezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republiky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
63.BP
Odhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromů
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
64.
DP
Ohrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.
BP
Ohrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / ----
66.BPOhrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
67.
DisP
Ontogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)
Špinlerová, Z.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
68.
DisP
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorování
Habrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.BPPařezová výmladnost dřevin v NP PodyjíŠrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
70.BP
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
71.BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřeviny
Špinlerová, Z.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
73.
DP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
74.BPPrůzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
75.
BP
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
76.BPPrůzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BP
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancíŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
DP
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesůÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
80.DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
81.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
83.BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Chvojnice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
84.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Chvojnice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
86.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
88.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
89.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
90.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí RokytnéÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
94.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
96.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
97.DisP
Rozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemích
Maděra, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
98.
BP
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
99.
DP
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
100.
BP
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
101.
DP
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KJNI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
102.BP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
103.
DP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Matula, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
104.
BP
Růst dřevin na bývalé zemědělské půdě
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
105.
BP
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
106.DP
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
107.
DP
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
108.BPRůstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
109.
DP
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
110.BPRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
111.
BPRůstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
112.
DP
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
113.
DPRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
114.
BP
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
115.DP
Růstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
116.
DP
Sítě chráněných území v Evropě
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
BP
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
118.
DP
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrům
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
119.
BP
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
120.
DP
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
121.BP
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Šrámek, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
122.
DPStudie výmladkové schopnosti dřevinÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
123.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceaeMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
124.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci rodu CarexÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.
BP
Sukcese dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
126.
BP
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
3 / --
Hegar, M.
Veselý, M.
Krumpholc, R.
127.
BP
Tvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.DisP
vlastní téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
129.DisPVlastní téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.DisP
Vlastní téma
Habrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
131.DisP
Vlastní téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
132.
DisP
Vlastní téma
Štykar, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
133.
DisPVlastní témaHabrová, H.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu1 / --
134.
DisP
Vliv druhové skladby evropských lesů na mikroklimaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
DP
Vliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
BP
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
137.
DPVliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraŠebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
138.
DP
Vliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného území
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
M-KI
M-LIN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
139.DisP
Vliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnově
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti tématu0 / --
--
140.
BP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
141.
DP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
142.DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
143.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
144.BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
145.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
146.
DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
147.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
148.DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
149.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
150.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
151.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
152.BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
153.
DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
154.
BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
155.
DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
157.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
159.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
160.
DPVliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
161.
BPVliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1 Adamčík, V.
162.
DisPVliv stromů na svahové procesy a evoluci krajinyŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
163.
BP
Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
164.
DisP
Vliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstuMatula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FPT
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
165.
DisP
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti tématu0 / --
--
166.DP
Vliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
M-LIN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
167.DisP
Volné téma
Urban, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
168.DP
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Čermák, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
169.
BP
Vyhodnocení výsadby korkovníku amurského v SokolnicíchÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
170.
BP
Vymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
171.BPVýskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
172.BPVýskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvuÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
173.ZP
Výskyt ohrožených druhů rostlin na polesí Hůrky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
174.
DPVývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
175.
DisP
Význam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.BP
Why Scots pine die in Czech forests but thrive in a dry Russian steppe? Ecophysiological causes and dendrochronological manifestations of drought.
Urban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
177.
BP
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
178.DPZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
179.
DP
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Svátek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
180.
BP
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
181.DPZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
182.BPZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
183.
BP
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
184.
DP
Zjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenováním
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.
BP
Zvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----