Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
2.DPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
3.DPAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
4.DisPBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTALDFPodrobnosti tématu0 / 1--
5.DPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
6.BPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
7.DisPCarbon and water relations in the coppice forestsUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTALDFPodrobnosti tématu1 / -- Matoušková, M.
8.DisPDatování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DPDekompozice dřeva v horských temperátních lesích a jeho dopad na pedogeneziŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
10.BPDendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB, B-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
11.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
12.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
13.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / ----
14.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / ----
15.BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu1 / -- Vavrušková, L.
16.DPDiverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
17.BPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
18.DisPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
19.BPDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
20.BPDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
21.DPDynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / ----
22.DPEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
23.BPEvoluční uspořádáni rodu SalixMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
24.BPFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
25.DisPFragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu1 / 2 Blažejová, A.
26.DPGeomorfologie jako půdotvorný faktor v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
27.BPHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
28.BPHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
29.DPHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 4--
30.BPhodnocení stavu dřevinné složky přirozených geobiocenóz v ZCHÚ nebo jiných vhodných objektůHrubý, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 5--
31.BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 4--
32.DPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
33.BPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
34.DisPHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu1 / 1 Jaroš, J.
35.DisPHybridizace v rámci rodu Carex a způsoby jejího testováníMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTALDFPodrobnosti tématu0 / 1--
36.DisPInvazní druhy rostlin lužních lesůMaděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTALDFPodrobnosti tématu1 / 1 Kruttová, M.
37.BPInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Horáková, P.
38.DPInventarizace a hodnocení jmelí bílého na významných lokalitáchMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
39.DPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
40.BPInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 3--
41.DisPKlasifikace lesů v pohoří Khentey, MongolskoKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
42.DPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
43.BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
44.DPMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
45.DisPModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
46.BPMorfologická studie Salix repens a Salix rosmarinifoliaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
47.BPOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Papežíková, L.
48.BPOdolnost vybraného druhu introdukované dřeviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
49.DPOdolnost vybraného druhu introdukované dřeviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
50.DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
51.BPOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
52.BPOhrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
53.DPOntogeneze versus věk u břízy bělokoré (Betula pendula Roth)Špinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
54.BPPařezová výmladnost dřevin v NP PodyjíŠrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
55.BPPopulační struktura dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
56.BPPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu1 / -- Vyčítalová, H.
57.DPPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
58.BPPrůzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
59.BPPrůzkum lokality sněženky na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
60.BPPrůzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
61.BPPůdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancíŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
62.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 3--
63.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 3--
64.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
65.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
66.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
67.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
68.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
69.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
70.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
71.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
72.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
73.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
74.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí RokytnéFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
75.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí RokytnéFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
76.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
77.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
78.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
79.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
80.BPRůst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 3--
81.DPRůst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 3--
82.BPRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuMatula, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
83.DPRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuMatula, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
84.BPRůst dřevin na bývalé zemědělské půděÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
85.DPRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
86.BPRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
87.BPRůstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 3--
88.DPRůstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 3--
89.DPRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
90.BPRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
91.DPSítě chráněných území v EvropěJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu1 / 1 Henyková, O.
92.BPSledování variability velikostí průduchu u Salix fragilisMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
93.BPSociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejemHabrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
94.BPSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 3--
95.DPSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 3--
96.BPSrovnání stavu zvláště chráněných území na Jihlavsku v roce 1949 a nyní (list speciální mapy4255)Hrubý, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
97.BPSrovnání stavu zvláště chráněných území v roce 1947 a nyní vokolí Brna (list speciální mapy4357)Hrubý, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
98.DPStudie výmladkové schopnosti dřevinMatula, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
99.DPStudium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceaeMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
100.DPStudium evolučního vývoje v rámci rodu CarexMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
101.BPSukcese dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
102.BPTropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu2 / -- Sekanina, P.
Landkaš, R.
103.BPTvorba databáze léčivých, užitkovýcha a jedovatých rostlin tropů a subtropů (spojená s inventarizací sbírek ÚLBDG)Hrubý, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
104.DisPVegetace vybraných skalních stepí karlštejnských lesůŠtykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / ----
105.DisPVlastní témaŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
106.DisPVlastní témaHabrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / ----
107.DisPVlastní témaMaděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTALDFPodrobnosti tématu5 / -- Haninec, P.
Kult, M.
Kupec, A.
Chekuimo Tagne, G. H.
CHRYSANTHOU, P.
108.DisPVlastní témaHabrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu1 / -- Lengálová, K.
109.DPVliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.Čermák, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
110.DPVliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného územíJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)M-KI, M-LILDFPodrobnosti tématu0 / ----
111.DisPVliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnověUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTALDFPodrobnosti tématu0 / ----
112.BPVliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
113.DPVliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
114.DisPVliv stromů na svahové procesy a evoluci krajinyŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
115.BPVliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesaUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
116.DPVliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)M-LILDFPodrobnosti tématu0 / ----
117.DisPVolné témaUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTALDFPodrobnosti tématu0 / ----
118.DPVyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.Čermák, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
119.DisPVyhodnocení lesnicko-typologického klasifikačního systému (LTKS) na úrovni ekologických řad, edafických kategorií a souboru lesních typůKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu1 / 1 Dujka, P.
120.BPVyhodnocení výsadby korkovníku amurského v SokolnicíchÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
121.BPVymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / 4--
122.BPVýskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
123.BPVýskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvuJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
124.ZPVýskyt ohrožených druhů rostlin na polesí HůrkyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
125.BPVyužití biometrie synuzie dřevin k lesnicko-typologické charakteristice jednotek části Orlického hřbetu Lipnické vrchovinyŠtykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
126.DisPVyužití dendroniky v geobiocenologické diferenciaci lesaŠtykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
127.DPVývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnovaVolařík, D.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti tématu0 / 1--
128.BPZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
129.DPZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
130.DPZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná územíSvátek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
131.BPZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Svátek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
132.BPZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu1 / -- Otřísalová, M.
133.DPZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti tématu0 / ----
134.BPZvláště chráněná území a předmět a cíl ochranySvátek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----