Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgramme
Field of study
Intended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.BTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
2.
DT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
3.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWTDetails of topic
0 / --
--
4.
BT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / --
--
5.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
6.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic0 / 2
--
7.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
8.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
9.
DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Kusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
10.DisTBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
11.
DT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
12.
BT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
13.DisTCarbon and water relations in the coppice forests
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTAD-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
1 / --
14.
DisTDatování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
15.
BT
Dendrologické hodnocení a management parku Kravaře
Úradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / --
--
17.BTDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LANDB-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / --
--
18.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / --
--
19.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
20.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / --
--
21.
DTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
22.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Jelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
23.BTDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARBB-ARB-ARBFFWTDetails of topic
0 / --
--
24.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
25.DT
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
26.
DT
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic
0 / 1
--
27.
DisT
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
28.DT
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Kusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
29.BT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
30.
DisT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOLFFWT
Details of topic
0 / 1--
31.BTDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
32.
BT
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 2--
33.DT
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Volařík, D.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic
1 / --
34.BTEkofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
35.DTEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
36.
DT
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
37.
DT
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / 2--
38.
DT
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Kusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
39.
DisT
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1--
40.DTEvoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
41.
BT
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Řepka, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
42.
DisT
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
1 / 2 Blažejová, A.
43.
BT
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 2--
44.BTHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR--FFWT
Details of topic
0 / 1--
45.
BT
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Úradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
46.
DT
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
47.BTHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4
--
48.DTHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
49.
BT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
50.DisTHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
1 / 1
51.
BT
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Horáková, P.
52.
BT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
53.
DT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
54.BT
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Maděra, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 3--
55.
DT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
56.
BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
57.BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / --
--
58.
DT
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
59.
DT
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
60.
DisT
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
61.
DT
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
62.
DisT
Odezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republiky
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
63.
BTOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
64.
DT
Ohrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
65.
BT
Ohrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
66.
BT
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
67.DisT
Ontogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)
Špinlerová, Z.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTAD-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / --
--
68.
DisT
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorování
Habrová, H.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
69.
BTPařezová výmladnost dřevin v NP Podyjí
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 1--
70.
BT
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
71.
BTPorovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřevinyŠpinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
72.
BTPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / --
--
73.
DT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWTDetails of topic0 / --
--
74.
BT
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
75.
BT
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
76.BTPrůzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1
--
77.BTPůdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
78.
DT
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesů
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
79.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
80.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
81.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
82.DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
83.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Chvojnice
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
84.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
85.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyFriedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
86.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyFriedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
87.
BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
88.DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
89.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
90.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
91.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
92.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
93.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
94.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
95.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
96.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
97.
DisTRozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemíchMaděra, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-LMFFWT
Details of topic
0 / 1--
98.
BT
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 3--
99.
DT
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FEFFWT
Details of topic
0 / 3
--
100.
BT
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
101.
DT
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-KJNI
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
102.BTRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
103.
DT
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Matula, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
104.
BT
Růst dřevin na bývalé zemědělské půdě
Úradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
105.BTRůst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesíchŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic0 / 1--
106.
DTRůst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesíchŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
107.DT
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Špinlerová, Z.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
108.
BTRůstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)Špinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic0 / 2--
109.
DT
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
110.BT
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
111.
BT
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic0 / 3
--
112.DTRůstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
113.
DT
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
114.BT
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
115.DTRůstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.Šrámek, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
116.
DT
Sítě chráněných území v Evropě
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
117.
BTSociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FORB-FOR-TROPFFWTDetails of topic
0 / 1
--
118.DT
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrům
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FEFFWT
Details of topic
1 / 1 Jakubcová, V.
119.
BT
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 3
--
120.DTSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
121.BT
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Šrámek, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / ----
122.
DT
Studie výmladkové schopnosti dřevin
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
123.
DT
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceae
Mráček, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
124.
DT
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Mráček, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
125.
BT
Sukcese dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Maděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1--
126.
BT
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
MENDELU
Details of topic3 / --
127.
BT
Tvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
128.
DisT
vlastní témaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
129.
DisTVlastní témaŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1
--
130.
DisT
Vlastní téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / --
--
131.
DisTVlastní témaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic0 / ----
132.
DisT
Vlastní téma
Štykar, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic0 / 2
--
133.DisT
Vlastní téma
Habrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
1 / --
Lengálová, K.
134.
DisTVliv druhové skladby evropských lesů na mikroklimaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
135.
DTVliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
136.
BT
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraŠebesta, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
137.DTVliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraŠebesta, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
138.
DT
Vliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného územíDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
M-LE
M-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
139.DisTVliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnověUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic0 / ----
140.
BT
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
141.DT
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
142.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1--
143.
BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Pražáková, M.
144.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic0 / 1
--
145.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
146.
DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
147.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
148.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 1--
149.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
150.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
151.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
152.BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
153.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
154.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
155.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
156.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
157.BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
158.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
159.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
160.
DT
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
161.
BT
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
1 / 1
Adamčík, V.
162.
DisT
Vliv stromů na svahové procesy a evoluci krajinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ--FFWTDetails of topic0 / 1
--
163.BTVliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
164.
DisTVliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstuDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-FPT--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
165.
DisT
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / --
--
166.
DT
Vliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
M-FEN
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
167.
DisT
Volné téma
Urban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWTDetails of topic
0 / --
--
168.
DT
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
169.
BTVyhodnocení výsadby korkovníku amurského v SokolnicíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
170.
BTVymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
--FFWT
Details of topic
0 / 4--
171.
BT
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
172.BTVýskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
173.
Final thesis
Výskyt ohrožených druhů rostlin na polesí Hůrky
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / --
--
174.
DTVývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnovaVolařík, D.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
175.DisT
Význam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Maděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
176.
BT
Why Scots pine die in Czech forests but thrive in a dry Russian steppe? Ecophysiological causes and dendrochronological manifestations of drought.
Urban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
177.
BT
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
178.
DT
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
179.
DT
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--MENDELUDetails of topic0 / --
--
180.
BT
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Svátek, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
181.
DT
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
182.
BTZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
183.
BT
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic
0 / --
--
184.
DT
Zjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenováním
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
185.
BTZvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--