Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
2.
DPAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
3.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / --
--
4.BPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
5.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
6.DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
DPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
9.DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-EUFO--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.DisPBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
11.DP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
12.
BP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
13.
DisP
Carbon and water relations in the coppice forests
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Matoušková, M.
14.
DisP
Datování půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.BPDendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
17.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
20.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
21.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
22.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / --
23.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARBB-ARB-ARBLDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
24.DPDendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSESJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DPDiverzita půd přirozených temperátních lesů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DP
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním Mongolsku
Šebesta, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.
DisP
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
DP
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jaroš, L.
29.
BPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
30.DisPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BPDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
33.DP
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Volařík, D.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / -- Fojtík, P.
34.
BP
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
35.
DP
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
36.
DP
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
38.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
39.
DisP
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.DPEvoluce půd v nížinných lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
41.
BP
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.
DisP
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
43.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
44.
BPHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
45.
BP
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
46.
DP
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 4
--
47.
BP
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 4
--
48.
DP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
49.BPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.DisPHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
BPInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Horáková, P.
52.
BP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
53.
DP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
54.
BP
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
55.DP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
56.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
57.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DP
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
59.
DP
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
60.
DisP
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
61.
DP
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
DisP
Odezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republiky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
63.
BPOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.DP
Ohrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.BP
Ohrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.
BPOhrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
67.
DisPOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
68.
DisP
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorováníHabrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
BPPařezová výmladnost dřevin v NP Podyjí
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
70.
BP
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřeviny
Špinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
72.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
73.
DP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
74.
BP
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP KřtinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BP
Průzkum lokality sněženky na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
BP
Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BPPůdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancíÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
DP
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesů
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
79.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
80.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
81.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
82.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Chvojnice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
84.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Chvojnice
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
85.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
86.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
87.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
89.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
90.
DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
91.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
93.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
96.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.
DisP
Rozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemíchMaděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
98.
BP
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESB-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
99.
DP
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
100.BPRůst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČRÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
101.
DPRůst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČRŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KJNI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
102.
BP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuMatula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
103.
DP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
104.
BP
Růst dřevin na bývalé zemědělské půděÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
105.
BP
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
106.DP
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
107.
DP
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
108.
BP
Růstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)
Špinlerová, Z.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
109.
DP
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
110.BPRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
111.BPRůstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
112.DPRůstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LILDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
113.
DP
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
114.BP
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
115.DPRůstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.Šrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
116.
DP
Sítě chráněných území v Evropě
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
117.
BP
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Habrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-LES-TROP
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
118.
DP
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrůmÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LILDFPodrobnosti tématu1 / 1
119.
BP
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LESLDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
120.
DP
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / 3--
121.
BP
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
122.
DP
Studie výmladkové schopnosti dřevinMatula, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
123.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceae
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
124.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci rodu CarexMráček, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.BPSukcese dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
126.
BP
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
3 / --
127.
BP
Tvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019
Habrová, H.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
128.DisP
vlastní téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FYTO--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
129.
DisP
Vlastní téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
130.
DisP
Vlastní témaHabrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
131.
DisP
Vlastní témaPavliš, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLLLDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
132.
DisP
Vlastní témaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
133.
DisP
Vlastní téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
134.
DisP
Vliv druhové skladby evropských lesů na mikroklima
Matula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
DP
Vliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
BPVliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
137.
DP
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
138.
DP
Vliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného území
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)M-KI
M-LIN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
139.
DisP
Vliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnově
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
140.
BP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
141.
DP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
142.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
143.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / 1
144.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
146.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
147.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
149.BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
150.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
151.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
152.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
157.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.
DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
160.
DP
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
161.
BP
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1
162.DisPVliv stromů na svahové procesy a evoluci krajiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
163.
BPVliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
164.DisPVliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstuMatula, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FPT
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
165.
DisPVliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody suchaGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
166.
DP
Vliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
M-LIN
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
167.
DisP
Volné téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
168.DPVyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.Čermák, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
169.
BP
Vyhodnocení výsadby korkovníku amurského v Sokolnicích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
170.
BP
Vymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
171.BP
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / ----
172.
BP
Výskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
173.
ZP
Výskyt ohrožených druhů rostlin na polesí Hůrky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
174.DP
Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
175.
DisP
Význam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.
BP
Why Scots pine die in Czech forests but thrive in a dry Russian steppe? Ecophysiological causes and dendrochronological manifestations of drought.
Urban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
177.
BPZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
178.
DPZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
179.
DP
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná územíSvátek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
180.
BP
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Svátek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / ----
181.
DP
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LILDFPodrobnosti tématu0 / --
--
182.
BPZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Otřísalová, M.
183.
BPZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
184.
DP
Zjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenováním
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.
BPZvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--