Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyIntended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
BT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
2.
DT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
3.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
4.
BT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / --
--
5.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
6.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
7.
BTAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
8.
DTAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
9.DTAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
10.
DisT
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / 1--
11.
DT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
12.BT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 2--
13.
DisT
Carbon and water relations in the coppice forestsUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
1 / -- Matoušková, M.
14.
DisT
Datování půd přirozených temperátních lesů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
15.BTDendrologické hodnocení a management parku KravařeDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
16.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic
0 / --
--
17.
BTDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / --
--
18.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / --
--
19.
DTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
FFWTDetails of topic
0 / --
--
20.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / --
--
21.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
22.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
23.
BTDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARBB-ARB-ARBFFWT
Details of topic
0 / --
--
24.
DTDendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSESJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
25.
DT
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
26.
DT
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
27.
DisT
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální AsieDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
28.
DT
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním MongolskuKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN--
FFWT
Details of topic1 / 1 Jaroš, L.
29.
BT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / 3
--
30.DisTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOLFFWT
Details of topic
0 / 1--
31.
BT
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
32.BT
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Hort, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
33.
DT
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
1 / -- Fojtík, P.
34.
BT
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
35.
DT
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
36.
DT
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Šebesta, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
37.DT
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Kusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic0 / 2--
38.
DTEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
39.
DisT
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOLFFWTDetails of topic
0 / 1
--
40.
DT
Evoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
41.
BT
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
42.DisT
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic1 / 2
43.
BT
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic0 / 2--
44.
BT
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Úradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
45.BT
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
46.DTHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
47.
BT
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4--
48.DT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic0 / --
--
49.
BT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
50.DisT
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
1 / 1
51.
BTInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic1 / 1
52.
BT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
53.
DT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
--
FFWT
Details of topic0 / ----
54.
BT
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 3--
55.DT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic
0 / --
--
56.BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / --
--
57.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / --
--
58.
DT
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
59.
DT
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
60.DisTModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic0 / 1--
61.DT
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
62.
DisT
Odezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republiky
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO--FFWT
Details of topic
0 / 1--
63.
BTOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
64.
DTOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWTDetails of topic0 / ----
65.
BT
Ohrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
66.
BT
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELU
Details of topic
0 / --
--
67.
DisTOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Špinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic
0 / --
--
68.
DisT
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorování
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
69.
BT
Pařezová výmladnost dřevin v NP Podyjí
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
70.
BT
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 1--
71.
BT
Porovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřevinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1
--
72.
BT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / --
--
73.
DT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
74.BTPrůzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
75.BT
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
76.
BT
Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
77.
BTPůdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancíDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
78.
DT
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesůŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
79.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 3
--
80.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
81.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
82.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
83.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Chvojnice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
84.
DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
85.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
86.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
87.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
88.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
89.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
90.
DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
91.BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
92.DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
93.
BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
94.DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
95.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
96.
DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
97.
DisT
Rozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemíchMaděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / 1--
98.
BT
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FORFFWT
Details of topic
0 / 3
--
99.
DT
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
100.
BTRůst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČRŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / ----
101.
DT
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-KJNI
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
102.BT
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
103.DTRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
104.BTRůst dřevin na bývalé zemědělské půděÚradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
105.
BTRůst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 1--
106.
DT
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
107.
DT
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškáchŠpinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
108.
BT
Růstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
109.
DT
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
110.BTRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změněDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
111.
BT
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
112.DT
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FEFFWTDetails of topic0 / 3--
113.
DTRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
114.
BTRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
115.DT
Růstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
116.DTSítě chráněných území v Evropě
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1--
117.
BT
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-TROP
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
118.
DT
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrům
Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FEFFWTDetails of topic1 / 1
119.
BT
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
120.DTSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
121.
BT
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / --
--
122.DTStudie výmladkové schopnosti dřevin
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----MENDELU
Details of topic
0 / --
--
123.
DT
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceaeMráček, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
124.
DTStudium evolučního vývoje v rámci rodu CarexMráček, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
125.
BT
Sukcese dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
126.
BT
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
MENDELU
Details of topic
3 / -- Hegar, M.
Veselý, M.
Krumpholc, R.
127.
BT
Tvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019
Habrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
128.DisTvlastní témaGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
129.
DisT
Vlastní témaŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
130.
DisT
Vlastní téma
Habrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic
0 / --
--
131.
DisT
Vlastní téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic0 / ----
132.
DisT
Vlastní téma
Štykar, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
133.
DisT
Vlastní téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic1 / -- Lengálová, K.
134.DisT
Vliv druhové skladby evropských lesů na mikroklima
Matula, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-FYTO--
FFWT
Details of topic0 / 1--
135.
DT
Vliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.
Čermák, Z.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
136.
BT
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Šebesta, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
137.
DT
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Šebesta, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
138.
DT
Vliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného územíJelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
M-LE
M-FEN
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
139.
DisTVliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnověUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / --
--
140.BTVliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
141.DTVliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
142.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic
0 / 1
--
143.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Pražáková, M.
144.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
145.DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
146.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
147.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
148.
DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
149.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
150.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
151.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
152.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
153.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
154.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
155.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
156.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
157.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
158.
BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
159.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
160.DT
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
161.
BT
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic1 / 1 Adamčík, V.
162.
DisT
Vliv stromů na svahové procesy a evoluci krajinyŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
163.
BT
Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
164.
DisTVliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FPT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
165.
DisT
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / --
--
166.DTVliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
M-FEN
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
167.DisTVolné témaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / ----
168.
DT
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 1--
169.BT
Vyhodnocení výsadby korkovníku amurského v Sokolnicích
Úradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
170.BT
Vymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
--FFWT
Details of topic
0 / 4
--
171.BT
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
172.
BT
Výskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
173.
Final thesis
Výskyt ohrožených druhů rostlin na polesí Hůrky
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
174.DT
Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Volařík, D.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
175.
DisT
Význam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
176.
BT
Why Scots pine die in Czech forests but thrive in a dry Russian steppe? Ecophysiological causes and dendrochronological manifestations of drought.
Urban, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
177.
BTZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
178.
DT
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
179.
DT
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná územíDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
180.BTZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
MENDELU
Details of topic0 / ----
181.DTZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
182.
BTZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
183.BT
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / ----
184.
DTZjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenovánímŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
185.
BT
Zvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----