Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
BTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / 2--
2.
DT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 2--
3.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
FFWTDetails of topic
0 / --
--
4.
BT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / --
--
5.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
6.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
7.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
8.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
9.DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Kusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
10.
DisTBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
11.DT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
12.
BT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
13.
DisT
Carbon and water relations in the coppice forests
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHYFFWT
Details of topic
1 / --
14.DisT
Datování půd přirozených temperátních lesů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Dendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-ARB
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
16.BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LANDB-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / ----
17.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Jelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / ----
18.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / ----
19.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
20.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / --
--
21.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
22.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
23.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARBB-ARB-ARB
FFWT
Details of topic
0 / ----
24.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSESJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
25.DTDiverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
26.
DT
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
27.DisT
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Kusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
28.
DT
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Jaroš, L.
29.
BT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
30.
DisT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
31.
BT
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
32.BT
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
33.
DT
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
34.BTEkofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
35.
DT
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
36.DT
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Šebesta, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
37.
DT
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
38.
DT
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
39.DisT
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
40.DTEvoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
41.
BT
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Řepka, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
42.
DisTFragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic1 / 2 Blažejová, A.
43.BT
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic0 / 2
--
44.
BT
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
46.DT
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4
--
47.
BT
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4--
48.
DT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / --
--
49.
BT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
50.DisTHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
1 / 1
51.BT
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Úradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Horáková, P.
52.
BT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
53.
DT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
54.
BT
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Maděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic0 / 3
--
55.
DT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FEFFWTDetails of topic0 / ----
56.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
57.BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / --
--
58.
DTMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
59.
DT
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic1 / 1 Srubková, A.
60.
DisT
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
61.
DT
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
62.
DisT
Odezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republiky
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-FYTO--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
63.BT
Odhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromů
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1
--
64.
DT
Ohrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
65.
BTOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
66.BT
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELU
Details of topic
0 / --
--
67.
DisT
Ontogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)
Špinlerová, Z.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWTDetails of topic
0 / --
--
68.
DisT
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorování
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
69.BT
Pařezová výmladnost dřevin v NP Podyjí
Šrámek, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
70.
BT
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
71.
BT
Porovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřeviny
Špinlerová, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
72.
BT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / --
--
73.
DT
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
74.
BT
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
75.
BT
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
76.
BT
Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
77.
BT
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancíDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
78.DTRole extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
79.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
80.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyFriedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
81.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
82.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
83.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
84.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceFriedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
85.BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 1--
86.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
87.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
88.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
89.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
90.
DT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
91.
BTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
92.
DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
93.
BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
94.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
95.BT
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
96.DTRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
97.
DisT
Rozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemíchMaděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWTDetails of topic0 / 1--
98.
BT
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 3--
99.
DT
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWTDetails of topic0 / 3--
100.
BTRůst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČRŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / ----
101.
DT
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČRŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-KJNI
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
102.BTRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
103.
DT
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
104.
BT
Růst dřevin na bývalé zemědělské půdě
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
105.BT
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
106.DT
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
107.DTRůst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškáchŠpinlerová, Z.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
108.
BT
Růstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)
Špinlerová, Z.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWTDetails of topic0 / 2
--
109.
DT
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
110.
BT
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
111.
BTRůstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 3
--
112.DT
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Šenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
113.
DT
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
114.BTRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
115.
DTRůstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FENC-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
116.
DT
Sítě chráněných území v EvropěDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELU
Details of topic
0 / 1--
117.
BT
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Habrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-FOR-TROP
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
118.DTSrovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrůmŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWTDetails of topic1 / 1
119.
BT
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic0 / 3--
120.DTSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
121.BTStruktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic
0 / --
--
122.
DT
Studie výmladkové schopnosti dřevin
Matula, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
123.
DTStudium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceae
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
124.
DT
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
125.
BTSukcese dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
126.
BT
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
3 / --
127.BT
Tvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019
Habrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 1--
128.DisTvlastní téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-FYTO--FFWT
Details of topic
0 / ----
129.
DisT
Vlastní téma
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
130.DisTVlastní témaHabrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic
0 / --
--
131.
DisT
Vlastní téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / --
--
132.DisTVlastní téma
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
133.DisTVlastní témaHabrová, H.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic1 / --
134.
DisT
Vliv druhové skladby evropských lesů na mikroklimaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-FYTO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
135.
DT
Vliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.
Čermák, Z.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
136.BTVliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraŠebesta, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
137.
DT
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
138.
DT
Vliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného územíJelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
M-LE
M-FEN
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
139.DisTVliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnově
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHYFFWTDetails of topic0 / --
--
140.
BT
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
141.
DT
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / --
--
142.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
143.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
144.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
145.
DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
146.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
147.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
148.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
149.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
150.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
1 / 1
Šafář, M.
151.DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
152.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
153.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
154.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
155.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
156.
DTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
157.
BT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
158.BTVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
159.
DT
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
160.DT
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
161.
BT
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
1 / 1
162.DisTVliv stromů na svahové procesy a evoluci krajinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
163.
BT
Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
164.
DisT
Vliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-FPT
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
165.
DisT
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHYFFWT
Details of topic
0 / ----
166.
DT
Vliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)M-FEN
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
167.
DisT
Volné témaUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
FFWT
Details of topic
0 / --
--
168.
DT
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
169.BT
Vyhodnocení výsadby korkovníku amurského v Sokolnicích
Úradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
170.
BT
Vymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 4--
171.
BTVýskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
172.
BT
Výskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvuJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
173.Final thesis
Výskyt ohrožených druhů rostlin na polesí Hůrky
Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----MENDELUDetails of topic0 / ----
174.
DT
Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Volařík, D.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
175.
DisTVýznam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
176.BTWhy Scots pine die in Czech forests but thrive in a dry Russian steppe? Ecophysiological causes and dendrochronological manifestations of drought.Urban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
177.BT
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
178.DTZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
179.DTZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná územíSvátek, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
180.BT
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Svátek, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
181.
DT
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / ----
182.BTZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
183.BT
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
FFWTDetails of topic0 / ----
184.
DT
Zjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenováním
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
185.BTZvláště chráněná území a předmět a cíl ochranySvátek, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--