Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DPSítě chráněných území v EvropěJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--MENDELUprohlížet
0 / 1
--
2.BP
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
LDF
prohlížet
0 / 1
--
3.
DP
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrůmŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LI
LDF
prohlížet
1 / 1
4.
BP
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-LES-LES
LDF0 / 3--
5.
DPSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-LI-LI
LDF
0 / 3
--
6.
BP
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDFprohlížet0 / --
--
7.DPStudie výmladkové schopnosti dřevin
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU0 / ----
8.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceae
Mráček, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / ----
9.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1--
10.
BP
Sukcese dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
0 / 1--