Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DP
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF0 / 1--
2.BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF0 / 3
--
3.DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
4.
BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
0 / 1
--
5.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDF
0 / 1
--
6.BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Chvojnice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
7.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Chvojnice
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
8.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
0 / 1
--
9.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
10.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDFprohlížet
0 / 1
--
11.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDF
0 / 1
--
12.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / 1--
13.DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF
0 / 1
--
14.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDFprohlížet
0 / 1
--
15.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
16.BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
17.
DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
--
--
LDF0 / 1
--
18.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
19.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
20.
DisP
Rozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemích
Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet
0 / 1
--
21.
BP
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESB-LES-LESLDFprohlížet
0 / 3
--
22.
DP
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LILDF0 / 3--
23.
BPRůst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČRŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
24.
DP
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČRŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KJNI
--
--
LDF
0 / ----
25.
BP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
26.DP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Matula, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
27.
BP
Růst dřevin na bývalé zemědělské půděÚradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--
28.BP
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF0 / 1
--
29.
DP
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
0 / 1
--
30.DP
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDFprohlížet
0 / --
--
31.
BP
Růstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)
Špinlerová, Z.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF0 / 2--
32.
DP
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / --
--
33.
BP
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
34.
BP
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 3--
35.
DP
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
0 / 3
--
36.
DPRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / --
--
37.
BP
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / ----
38.
DP
Růstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.
Šrámek, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LI
LDF
0 / ----