Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet0 / 2--
2.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--
3.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF0 / ----
4.
BPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDF
0 / --
--
5.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
0 / 2
--
6.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
0 / 2
--
7.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
8.
DPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
0 / 2
--
9.
DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-EUFO--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
10.
DisPBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin Zambie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
0 / 1
--
11.DPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
12.BP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
0 / 2--
13.DisPCarbon and water relations in the coppice forestsUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
prohlížet1 / --
14.DisP
Datování půd přirozených temperátních lesů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
0 / 1
--
15.
BP
Dendrologické hodnocení a management parku Kravaře
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
LDF
0 / 1
--
16.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
prohlížet
0 / --
--
17.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJLDFprohlížet
0 / --
--
18.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
prohlížet0 / --
--
19.DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDF
0 / --
--
20.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / --
--
21.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
22.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
23.BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB
B-ARB-ARB
LDF
prohlížet
0 / --
--
24.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
0 / --
--
25.DPDiverzita půd přirozených temperátních lesůÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 1
--
26.
DP
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
27.
DisP
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
28.
DP
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním MongolskuKusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
--
LDF
1 / 1
Jaroš, L.
29.
BP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF0 / 3--
30.
DisP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet
0 / 1
--
31.
BP
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
32.BPDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
33.
DP
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
34.
BP
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
35.
DP
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
36.
DPEkologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
37.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
0 / 2--
38.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
0 / 2
--
39.DisPEvoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
0 / 1
--
40.DP
Evoluce půd v nížinných lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
0 / 2
--
41.
BPFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
0 / 2
--
42.
DisP
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
1 / 2
Blažejová, A.
43.BP
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDF
0 / 2
--
44.BP
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
45.BPHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
0 / 1
--
46.
DP
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF0 / 4
--
47.BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDF0 / 4
--
48.DP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
49.
BP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
MENDELU
0 / --
--
50.
DisPHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDFprohlížet1 / 1
51.
BP
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
1 / 1
52.BP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
LDF
0 / 1
--
53.
DPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI--
LDF
prohlížet0 / --
--
54.
BP
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
LDFprohlížet0 / 3--
55.
DP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
prohlížet
0 / --
--
56.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDFprohlížet0 / --
--
57.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDFprohlížet
0 / --
--
58.DPMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF0 / ----
59.
DPMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFprohlížet1 / 1
60.
DisPModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet
0 / 1
--
61.
DP
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
62.
DisP
Odezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republikyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FYTO--
LDF
1 / 1 Horák, P.
63.
BP
Odhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet0 / 1
--
64.DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
prohlížet0 / ----
65.
BP
Ohrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--MENDELU
0 / --
--
66.
BP
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--MENDELU
0 / --
--
67.
DisP
Ontogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
0 / ----
68.
DisP
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorováníÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDF
1 / 1
Bauerová, L.
69.
BP
Pařezová výmladnost dřevin v NP PodyjíŠrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
prohlížet
0 / 1
--
70.
BP
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
prohlížet
0 / 1
--
71.BPPorovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřevinyŠpinlerová, Z.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDFprohlížet
0 / 1
--
72.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDFprohlížet0 / ----
73.
DPPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDFprohlížet0 / ----
74.
BP
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
75.BP
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
76.BP
Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
prohlížet0 / 1
--
77.
BP
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
78.
DP
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
79.BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
80.DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
81.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
prohlížet
0 / 1
--
82.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDF
0 / 1
--
83.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1--
84.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Chvojnice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
85.
BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDFprohlížet
0 / 1
--
86.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
0 / 1
--
87.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
0 / 1
--
88.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
0 / 1
--
89.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
90.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
91.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí RokytnéÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
0 / 1
--
92.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
93.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
94.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF0 / 1--
95.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
96.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
97.
DisP
Rozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOKLDF
1 / 1
98.
BPRůst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDFprohlížet0 / 3
--
99.DPRůst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
prohlížet
0 / 3
--
100.
BP
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / --
--
101.
DP
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KJNI
--
--
LDF
0 / --
--
102.BP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Matula, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF0 / ----
103.DPRůst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
104.BP
Růst dřevin na bývalé zemědělské půdě
Úradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF0 / 2--
105.BP
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFprohlížet0 / 1--
106.
DPRůst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
107.DP
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDF
prohlížet
0 / --
--
108.
BP
Růstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / 2
--
109.
DP
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
prohlížet0 / ----
110.BPRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změněŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
0 / --
--
111.
BP
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LESLDFprohlížet
0 / 3
--
112.
DP
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LILDF
0 / 3
--
113.
DP
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / --
--
114.
BPRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
0 / --
--
115.
DP
Růstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.
Šrámek, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDFprohlížet
0 / --
--
116.
DP
Sítě chráněných území v Evropě
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
MENDELU
0 / 1
--
117.BPSociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESB-LES-TROPLDFprohlížet
0 / 1
--
118.
DP
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrům
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI
LDF
1 / 1
Jakubcová, V.
119.BPSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
prohlížet
0 / 3
--
120.DPSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF0 / 3
--
121.BP
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Šrámek, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
0 / --
--
122.
DP
Studie výmladkové schopnosti dřevin
Matula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELUprohlížet0 / ----
123.
DPStudium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceaeMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / --
--
124.
DPStudium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
0 / 1
--
125.
BP
Sukcese dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
prohlížet
0 / 1
--
126.
BP
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
prohlížet
3 / --
127.
BP
Tvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019
Habrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDF
0 / 1
--
128.
DisP
vlastní téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FYTO--
LDF
0 / --
--
129.DisPVlastní témaŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet1 / 1 Rousová, A.
130.
DisPVlastní témaHabrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet
1 / --
Peška, P.
131.
DisP
Vlastní témaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
0 / --
--
132.DisPVlastní témaŠtykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet
0 / 2
--
133.
DisP
Vlastní téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet
1 / --
134.
DisP
Vliv druhové skladby evropských lesů na mikroklimaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FYTO
--
LDF
0 / 1--
135.
DP
Vliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.Čermák, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
136.
BP
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF0 / 3--
137.
DP
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
138.DP
Vliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného území
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
M-KI
M-LIN
--
--
LDFprohlížet0 / ----
139.
DisP
Vliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnově
Urban, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFprohlížet0 / ----
140.
BP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF0 / ----
141.DP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / --
--
142.DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
0 / 1
--
143.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Pražáková, M.
144.BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 1
--
145.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
0 / 1
--
146.
DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
147.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
148.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF0 / 1
--
149.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
150.BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet
1 / 1
151.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
0 / 1--
152.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF0 / 1
--
153.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 1--
154.BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 1
--
155.DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
156.DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
0 / 1
--
157.BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
0 / 1
--
158.BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
159.DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 1--
160.
DP
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF0 / 1--
161.BPVliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet1 / 1 Adamčík, V.
162.
DisP
Vliv stromů na svahové procesy a evoluci krajiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
163.BP
Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / ----
164.
DisP
Vliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FPT
--LDFprohlížet0 / 1
--
165.DisP
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
0 / --
--
166.
DP
Vliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
M-LIN--
LDF
prohlížet
0 / --
--
167.DisP
Volné téma
Urban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDFprohlížet0 / ----
168.
DP
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.Čermák, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
169.
BP
Vyhodnocení výsadby korkovníku amurského v SokolnicíchÚradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
170.BPVymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
--
LDF
0 / 4
--
171.
BP
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
172.BPVýskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvuÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFprohlížet
0 / --
--
173.
ZP
Výskyt ohrožených druhů rostlin na polesí Hůrky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
174.
DP
Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Volařík, D.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
175.DisPVýznam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
1 / 1 Čupa, P.
176.
BP
Why Scots pine die in Czech forests but thrive in a dry Russian steppe? Ecophysiological causes and dendrochronological manifestations of drought.Urban, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
177.
BP
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
178.
DP
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet0 / ----
179.
DP
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
0 / --
--
180.
BPZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Svátek, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----MENDELU
0 / --
--
181.DPZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LI
LDF
0 / ----
182.
BP
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF0 / --
--
183.
BP
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDFprohlížet
0 / --
--
184.
DPZjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenovánímŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
185.
BP
Zvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
Svátek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--