Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramObor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF0 / 2--
2.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF0 / 2
--
3.
DPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
prohlížet
0 / --
--
4.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDF
0 / --
--
5.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
6.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
7.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
8.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
9.
DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
--
LDF
prohlížet0 / 2--
10.
DisPBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin Zambie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDFprohlížet
0 / 1
--
11.
DPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
12.
BP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--
13.DisPCarbon and water relations in the coppice forests
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
1 / --
14.
DisP
Datování půd přirozených temperátních lesůÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
15.
BP
Dendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
16.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / --
--
17.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
LDF0 / ----
18.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF0 / ----
19.DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDF
0 / --
--
20.BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / --
--
21.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
22.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF
0 / --
--
23.BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
LDFprohlížet0 / ----
24.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
25.
DP
Diverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF0 / 1--
26.
DP
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDFprohlížet0 / 1
--
27.DisP
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--LDFprohlížet
0 / 1
--
28.
DP
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
--
LDF
prohlížet1 / 1
29.
BP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
30.
DisP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
0 / 1
--
31.
BPDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF0 / 1
--
32.
BP
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF0 / 2--
33.
DP
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Volařík, D.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF
prohlížet1 / --
34.BPEkofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
35.
DP
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
36.
DP
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
37.DPEkologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologieKusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF0 / 2
--
38.DPEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFprohlížet
0 / 2
--
39.
DisPEvoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
0 / 1
--
40.
DPEvoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
41.
BP
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
42.
DisP
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
1 / 2
Blažejová, A.
43.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
0 / 2
--
44.
BPHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
--
LDF
0 / 1
--
45.
BP
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Úradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
prohlížet
0 / 1
--
46.
DP
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
prohlížet0 / 4
--
47.
BP
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDF0 / 4
--
48.
DP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
0 / ----
49.
BPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--MENDELUprohlížet
0 / --
--
50.
DisP
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
1 / 1
51.
BP
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
1 / 1
52.
BP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
53.
DPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI--LDFprohlížet
0 / --
--
54.
BP
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
LDF
0 / 3
--
55.
DP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI
LDF
prohlížet
0 / --
--
56.BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF0 / --
--
57.BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDFprohlížet
0 / --
--
58.
DP
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
0 / ----
59.DPMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDF1 / 1
60.
DisP
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
0 / 1
--
61.
DP
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
62.
DisP
Odezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republikyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
LDF
0 / 1
--
63.
BPOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
0 / 1
--
64.
DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF0 / ----
65.
BP
Ohrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----MENDELU
0 / --
--
66.BP
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELUprohlížet0 / ----
67.
DisP
Ontogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF0 / --
--
68.DisP
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorování
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--LDF0 / 1--
69.BP
Pařezová výmladnost dřevin v NP Podyjí
Šrámek, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESB-LES-LES
LDF
0 / 1
--
70.
BP
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / 1
--
71.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDFprohlížet
0 / 1
--
72.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDF
0 / ----
73.
DP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDFprohlížet
0 / --
--
74.BPPrůzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
LDF
0 / 1--
75.
BP
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF0 / 1--
76.
BP
Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
prohlížet
0 / 1
--
77.
BP
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
78.DPRole extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
79.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
80.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF0 / 3--
81.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
prohlížet0 / 1
--
82.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
0 / 1
--
83.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Chvojnice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 1--
84.
DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF0 / 1--
85.BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
0 / 1
--
86.
DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JevišovkyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
87.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDFprohlížet0 / 1
--
88.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
89.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
90.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
91.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
LDF
0 / 1
--
92.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
93.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF0 / 1--
94.DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
95.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 1--
96.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDF
0 / 1
--
97.
DisP
Rozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
0 / 1
--
98.
BP
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LES
LDF
0 / 3--
99.DPRůst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LILDF0 / 3
--
100.BP
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / --
--
101.DP
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KJNI
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
102.
BP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
103.
DP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původuMatula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
104.
BP
Růst dřevin na bývalé zemědělské půdě
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 2--
105.
BPRůst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesíchŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / 1
--
106.
DP
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDF
0 / 1
--
107.
DP
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDF
0 / --
--
108.
BPRůstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)Špinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / 2
--
109.
DPRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / ----
110.BPRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
111.
BPRůstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESB-LES-LESLDF0 / 3
--
112.
DP
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatuŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LI
LDF
0 / 3--
113.
DP
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
0 / --
--
114.
BPRůstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
0 / --
--
115.DPRůstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet
0 / --
--
116.
DPSítě chráněných území v EvropěJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
MENDELU
0 / 1
--
117.
BP
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-TROPLDFprohlížet
0 / 1
--
118.DP
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrům
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
1 / 1
119.BPSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESB-LES-LESLDF0 / 3--
120.
DP
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
0 / 3
--
121.
BP
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Šrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDF
0 / --
--
122.DPStudie výmladkové schopnosti dřevinMatula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
0 / --
--
123.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceae
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
124.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Mráček, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1
--
125.
BP
Sukcese dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDF
0 / 1
--
126.
BP
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
3 / --
127.
BP
Tvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019Habrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDF
0 / 1
--
128.DisPvlastní témaGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FYTO--LDF
0 / --
--
129.
DisP
Vlastní téma
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
130.DisPVlastní témaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDFprohlížet
0 / --
--
131.
DisP
Vlastní téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet0 / --
--
132.DisP
Vlastní téma
Štykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
0 / 2--
133.
DisP
Vlastní téma
Habrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
1 / --
134.
DisP
Vliv druhové skladby evropských lesů na mikroklimaMatula, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FYTO
--
LDF
0 / 1
--
135.
DP
Vliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.
Čermák, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet0 / 1--
136.
BP
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Šebesta, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
137.
DP
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Šebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF0 / 3
--
138.DP
Vliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného území
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
M-KI
M-LIN
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
139.
DisP
Vliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnově
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDF0 / ----
140.
BP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
141.
DP
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / ----
142.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
143.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
1 / 1 Pražáková, M.
144.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
145.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
146.DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF0 / 1--
147.BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 1
--
148.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----LDFprohlížet0 / 1--
149.BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
0 / 1
--
150.
BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet1 / 1
151.DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
152.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
153.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
154.BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
155.DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
156.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
157.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
158.
BPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet0 / 1
--
159.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 1--
160.
DP
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 1
--
161.
BP
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF1 / 1
162.
DisP
Vliv stromů na svahové procesy a evoluci krajinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ--
LDF
0 / 1--
163.
BP
Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFprohlížet0 / --
--
164.
DisP
Vliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstu
Matula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FPT
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
165.
DisPVliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody suchaGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFprohlížet
0 / --
--
166.DP
Vliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
M-LIN
--
LDF
0 / --
--
167.
DisP
Volné téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
LDF
prohlížet
0 / --
--
168.DPVyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet0 / 1
--
169.
BPVyhodnocení výsadby korkovníku amurského v SokolnicíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
170.
BP
Vymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
--
LDF
prohlížet
0 / 4
--
171.
BP
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
172.
BP
Výskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvuÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF
0 / --
--
173.
ZP
Výskyt ohrožených druhů rostlin na polesí Hůrky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
174.
DPVývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
175.DisP
Význam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
0 / 1--
176.
BPWhy Scots pine die in Czech forests but thrive in a dry Russian steppe? Ecophysiological causes and dendrochronological manifestations of drought.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF0 / ----
177.BPZhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDF
0 / --
--
178.
DP
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les KřtinyŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDF
0 / --
--
179.DPZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná územíSvátek, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELU
0 / ----
180.BPZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
MENDELU
prohlížet0 / --
--
181.
DPZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
LDF
prohlížet
0 / --
--
182.
BP
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
LDF0 / ----
183.
BP
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
LDFprohlížet0 / ----
184.DP
Zjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenováním
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
185.
BP
Zvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
MENDELUprohlížet0 / --
--