Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změnyBalková, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
2.BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusÚstav geologie a pedologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
4.DizPAplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DizP
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-KI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
7.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
9.
DizP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
10.
DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
11.DizP
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
12.
DizP
Geomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
13.
DP
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
BPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
15.
ZP
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / 2
--
16.
BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3--
17.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
18.
BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
19.DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
20.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
21.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
22.
DizP
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářstvíKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
24.
DP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
25.
DizPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémÚstav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
26.
BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
27.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
28.
DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
29.
DizP
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.DizP
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
31.
DizP
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
32.
BP
Pedologické téma dle domluvy
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy0 / ----
33.
DP
Pedologické téma dle domluvy
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
34.
DizPProměnlivost chřadnutí lesů během epizod střídavého sucha a povodní.Vranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
35.
DizP
Půdní prostředí porostních mezer v obnově lesa
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLLLDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.BPPůdní prostředí ve vazbě na kotlíkovou obnovu lesa: hodnocení vodního režimu a nutričních poměrů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
37.DizPPůdní prostředí v první generaci lesa při zalesňování zemědělských půd
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DizPPůdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorouÚstav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
39.BP
Půdní prostředí v tradičních lesnických managementech
Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
40.DP
Půdy hospodářského tvaru lesa nízkého (pařezin): hodnocení rizika degradace a vodního režimu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
41.
BP
Půdy Hranického krasu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
42.
BP
Retence půdy
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
43.
DP
Retence půdyBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
44.
BP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
45.
DP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.
DP
Soil functional diversity as a marker of reaction of soil on changes in forest stand microclimate and managementKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-EUFO
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
47.
DP
Srovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
48.
DizP
Studium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metodBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
49.
BPUrbánní půda jako stanovištní faktor: hodnocení ve vztahu k dřevinámKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 3--
50.
DPVápnění lesních půd jako forma chemické meliorace: hodnocení vlivu na půdní prostředí z hlediska rizika degradaceKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
51.
ZP
Vliv aplikace hnojiv řady Silvamix na vývoj, mortalitu a prosperitu výsadeb Smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) v podmínkách kyselých stanovišť 7.LVS na LS HanušoviceÚstav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
52.DizPVliv aplikace různých typů organické hmoty na retenční kapacitu vybraných půdÚstav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DizP
Volné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDFPodrobnosti témy
2 / 2
54.
DizPVolné témaVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
55.
DizP
Volné téma
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
56.DizPVolné témaKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Volné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3
--
58.
DizP
Volné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDFPodrobnosti témy3 / 4 Vichta, T.
Sedláčková, K.
Daníčková, Z.
59.
BP
Využití GIS pro analýzu faktorů prostředí ovlivňujících distribuci zvěře v krajiněBalková, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
60.
DizP
Vývoj látkové bilance v přirozených lesích během environmentální změny.
Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.BPVztah fyzikálních a chemických půdních vlastností šetřený prostřednictvím analýzy fyzikálního válečkuÚstav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
DP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPFÚstav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
63.
BP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----