Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramOdborUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Vápnění lesních půd jako forma chemické meliorace: hodnocení vlivu na půdní prostředí z hlediska rizika degradace
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
2.ZP
Vliv aplikace hnojiv řady Silvamix na vývoj, mortalitu a prosperitu výsadeb Smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) v podmínkách kyselých stanovišť 7.LVS na LS Hanušovice
Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DizP
Vliv aplikace různých typů organické hmoty na retenční kapacitu vybraných půd
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DizP
Volné téma
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDFPodrobnosti témy
2 / 2
5.BP
Volné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
6.
DizP
Volné témaBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
3 / 4
7.DizP
Volné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DizP
Volné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DizP
Volné téma
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.BP
Využití GIS pro analýzu faktorů prostředí ovlivňujících distribuci zvěře v krajině
Balková, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy1 / 2 Juračková, K.
11.
DizP
Vývoj látkové bilance v přirozených lesích během environmentální změny.
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Vztah fyzikálních a chemických půdních vlastností šetřený prostřednictvím analýzy fyzikálního válečku
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--