Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTVápnění lesních půd jako forma chemické meliorace: hodnocení vlivu na půdní prostředí z hlediska rizika degradaceKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
2.Final thesisVliv aplikace hnojiv řady Silvamix na vývoj, mortalitu a prosperitu výsadeb Smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) v podmínkách kyselých stanovišť 7.LVS na LS HanušoviceVavříček, D.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
3.DisTVliv aplikace různých typů organické hmoty na retenční kapacitu vybraných půdBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / 1--
4.DisTVolné témaBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic2 / 2 Balková, M.
Volánek, J.
5.BTVolné témaBalková, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FOR
B-LAND
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
6.DisTVolné témaBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic3 / 4 Daníčková, Z.
Sedláčková, K.
Vichta, T.
7.DisTVolné témaBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic0 / 2--
8.DisTVolné témaVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 2--
9.DisTVolné témaKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
10.BTVyužití GIS pro analýzu faktorů prostředí ovlivňujících distribuci zvěře v krajiněBalková, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
--
FFWTDetails of topic1 / 2 Juračková, K.
11.DisTVývoj látkové bilance v přirozených lesích během environmentální změny.Vranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
12.BTVztah fyzikálních a chemických půdních vlastností šetřený prostřednictvím analýzy fyzikálního válečkuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 1--