Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Soil functional diversity as a marker of reaction of soil on changes in forest stand microclimate and management
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-EUFO--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
DP
Srovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
3.
DizPStudium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metodÚstav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--