Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPRetence půdyBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.DP
Retence půdy
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.BP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
4.DP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--