Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
2.DTPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / ----
3.DisTPůdní organická hmota na vybraných lokalitách ŠLP Ml KřtinyVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
4.DisTPůdní prostředí porostních mezer v obnově lesaKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
5.BTPůdní prostředí ve vazbě na kotlíkovou obnovu lesa: hodnocení vodního režimu a nutričních poměrůKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
6.DisTPůdní prostředí v první generaci lesa při zalesňování zemědělských půdKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
7.DisTPůdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorouKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LAND--FFWTDetails of topic0 / 2--
8.BTPůdní prostředí v tradičních lesnických managementechKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic1 / 2 Kostka, M.
9.DTPůdy hospodářského tvaru lesa nízkého (pařezin): hodnocení rizika degradace a vodního režimuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
10.BTPůdy Hranického krasuBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--