Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramOdborUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 3
--
2.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
3.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
4.
DizP
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.
Vranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
5.
DizP
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
6.
DizP
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / 1--