Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FADetails of topic0 / 3--
2.BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 3--
3.DTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 3--
4.DisTMožnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LAND
D-LAND
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic0 / 2--
5.DisTMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / 1--