Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářství
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
3.
DP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
4.
DizP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--