Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
2.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3--
3.BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
4.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
5.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3--
6.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--