Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Vranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
2.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-KRAJ--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-KI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
4.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
--LDFPodrobnosti témy
0 / 4
--
5.
DizP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 4--
6.DPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4--