Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
2.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
DizP
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--