Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | D | F | G | H | Ch | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DTA custom topicDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
F-EXC
C-EUFOR
C-EUFO
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
2.
DisT
Analýza geneze půdních typů pomocí indexování makroprvkůVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza vybrané části krajiny a návrh kompenzačních opatření v kontextu přítomných enviromentálních problémů
Balková, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--
FFWTDetails of topic2 / 2
4.BT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Department of Geology and Pedology (FFWT)
----
FFWT
Details of topic
0 / 2--
5.
DT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--